Sign In

Category: Bài Viết Chuyên Gia

TÀI CHÍNH XANH – VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tại Hội nghị COP26 (tháng 12/2021), Việt Nam lần đầu tiên cam kết sẽ xây dựng và triển khai các

Read More

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI XANH – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Giới thiệu Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng tiêu chí phân loại xanh là một yếu tố quan

Read More

TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHƠI THÔNG, PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XANH Ở VIỆT NAM

1. Khái quát chung Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách, xu thế tất

Read More

Khu công nghiệp sinh thái là gì và tiêu chí xác định?

1. Khu công nghiệp sinh thái là gì? Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, khu công nghiệp sinh thái

Read More

Khu công nghiệp sinh thái – Xu hướng tất yếu trong phát triển bền vững

KCN sinh thái đóng góp đáng kể trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp xanh, đảm

Read More

SCALING HYDROGEN FINANCING FOR DEVELOPMENT

Clean hydrogen is widely seen as a key component of the global energy transition, notably for its potential to decarbonize

Read More

HyNet: a case study on industrial symbiosis

How a collaboration of over 30 organisations across different industries can work together to transition to a low-carbon economy HyNet

Read More

Best practices in decarbonisation for LNG export facilities

Reducing emissions from LNG plants can be technically feasible and economically viable as well as environmentally desirable Recently, all business

Read More

CBAM: Cuộc chơi minh bạch hướng tới phát triển bền vững

Từ 1/10, các nhà nhập khẩu châu Âu có 4 tháng để chuẩn bị báo cáo phát thải carbon theo

Read More

Các tuyên bố về môi trường phải có bằng chứng: EU sẽ cấm các hành vi ‘tẩy xanh’

Nghị viện và Hội đồng châu Âu vừa đạt được thỏa thuận tạm thời về các quy định mới cấm

Read More

You cannot copy content of this page