Sign In

Blog

Latest News
ESG Education & Business hân hạnh làm keynote speaker về chủ đề Green Finance tại ICS 2024 Ho Chi Minh

ESG Education & Business hân hạnh làm keynote speaker về chủ đề Green Finance tại ICS 2024 Ho Chi Minh

[English Below] Thật sự enjoyable khi được nói về chủ đề mà Ông Alex Nguyen – Founder of ESG Education & Business ưa thích : #Green #Finance với các nhà đầu tư Châu Á trong chương trình #CSR & #Sustainability #Summit 2024 tại Hilton Hotel, Saigon.

Đây cũng là dịp trình bày các dự án giảm phát, đầu tư mà ESG Education & BusinessESG & Sustainability Alliance đã phát triển.

Trong kịch bản trung bình, nguồn tài chính khí hậu hàng năm cần thiết cho đến năm 2030 sẽ tăng đều đặn từ 8,1 nghìn tỷ USD lên 9 nghìn tỷ USD. Sau đó, nhu cầu ước tính sẽ tăng lên hơn 10 nghìn tỷ USD mỗi năm từ năm 2031 đến năm 2050.

Điều này có nghĩa là tài chính khí hậu phải tăng ít nhất gấp 5 lần mỗi năm, càng nhanh càng tốt, để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Việt Nam cần ít nhất 380 tỷ USD từ 2024 đến 2040 để đạt được các mục tiêu về netzero quốc gia, tương đương 7% GDP mỗi năm.

Đó là một thử thách cực kỳ to lớn.

Những gì chúng tôi làm hy vọng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc này.


————

It’s really enjoyable to talk about our favorite topic: Green Finance with Asian investors in the CSR & Sustainability Summit 2024 program at Hilton Hotel, Saigon.

This is also an opportunity to present the deflation and investment projects that ESG Education & Business and ESG & Sustainability Alliance have developed.In the medium scenario, annual climate finance needed through 2030 would steadily increase from $8.1 trillion to $9 trillion. After that, demand is estimated to increase to more than $10 trillion per year from 2031 to 2050.

This means climate finance must increase at least fivefold every year, as quickly as possible, to avoid the worst impacts of climate change.

Vietnam needs at least 380 billion USD from 2024 to 2040 to achieve national netzero goals, equivalent to 7% of GDP per year.

It was an extremely huge challenge.

What we do hopes to contribute a small part to this cause.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page