Sign In

Blog

Latest News
ESG Education & Business làm việc cùng UBND Tỉnh Bến Tre

ESG Education & Business làm việc cùng UBND Tỉnh Bến Tre

[English in below]

Đồng Bằng Sông Cửu Long – Khu vực quan trọng bậc nhất tại Việt Nam.

Đây là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam, là vựa lúa số một cả nước khi đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò, đảm bảo an ninh lương thực.

Đây là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam, là vựa lúa số một cả nước khi đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò, đảm bảo an ninh lương thực.

Chính vì vậy, ESG Education & Business , thuộc quỹ đầu tư KEC Vietnam Venture trong vai trò kiên định con đường phát triển các dự án ESG cho khu vực các tỉnh ĐBSCL, rất vui mừng được tham gia các dự án làm việc cùng các đối tác địa phương và hiệp hội quốc tế về các vấn đề ESG.

Vừa qua, ESG Education & Business rất vui được tổ chức chuyến khảo sát tiền trạm cùng Hiệp Hội Xử Lý Nước Đông Nam Á , quy tụ 40 tập đoàn về xử lý nước lớn , làm việc cùng UBND Bến Tre để trao đổi những vấn đề liên quan đến :

– Khử mặn nước biển/ nước lợ/ nước ngầm

– Tái sử dụng nước thải để tưới tiêu

– Các công trình cấp nước nông thôn phi tập trung (như ki-ốt nước, …)

– Lưu trữ và phân phối nước ngọt (đập, ao)

– Hỗ trợ hoạt động cho các công ty nước

– Tài trợ dự án theo hình thức đầu tư BOT/ PPP

– Hỗ trợ thể chế và tổ chức, hoạch định chính sách

– Quản lý nước mưa, thành phố bọt biển (Sponge Cities)

– V.v.

Con đường phát triển bền vững ESG sẽ rất lâu dài và cần tầm nhìn tổng quát, chung tay của tất cả các thành viên từ khối tư nhân, quốc tế, tỉnh và nhà nước.

ESG Education & Business rất vui mừng được tham gia phát triển điều đó.

—————————–

The Mekong Delta – the most important area in Vietnam from my point of view. This is one of the largest, most fertile plains in Southeast Asia, is the largest production and export area, tropical fruit tree area , the number one rice granary when contributing more than 90% of Vietnam’s export rice, contributing to affirming the role and position of exporting the world’s top rice world; ensure national food security.

Therefore, I am in a steadfast role of the development of ESG projects for the Mekong Delta provinces and the Mekong Delta provinces are very happy to lead projects with local partners and international associations about problems.

Recently, ESG Education & Business is very happy to organize a working survey trip together with Asean Waterhub Association, a group with 40 big worldwide corps members, to work with the Ben Tre People’s Committee to exchange issues related:

1. Seawater/ brackish/ underground water disintegration

2. Reuse wastewater for irrigation

3. Great rural water supply works (such as kiosks, etc.)

4. Storage and distribution of fresh water (dam, pond)

5. Support activities for water companies

6. Project funding in the form of BOT/ PPP investment

7. Support institutions and organization and policies

8. Management of rainwater, sponge cities (sponge cities)

9. etc.

The path of sustainable development of ESG will be very long and need a general vision, join hands of all members from the private, international, provincial, and state.

ESG Education & Business is very happy to participate in developing that.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page