Sign In

Blog

Latest News
ESG Education & Business ta mắt platform đào tạo về Kinh Tế Xanh

ESG Education & Business ta mắt platform đào tạo về Kinh Tế Xanh

[English below] Hôm nay là một ngày đẹp, ngày mà ESG Education & Business chính thức ra mắt platform về các chương trình đào tạo về phát triển bền vững, kinh tế xanh, các chứng nhận xanh đã đầu tư kỹ lưỡng từ chương trình đến nội dung giảng dạy:

1. Nhãn xanh Green Label , Khai Báo Tác Động Môi Trường Sản Phẩm LCA, EPD, ESG

2. Kế toán Khí Thải Nhà Kính GHG Protocol và Carbon Footprint, Carbon Neutral, Net Zero

3. Các tiêu chuẩn báo cáo bền vững CDP, GRI, TFCD, SASB

Nhân dịp khai trương, ESG Education & Business có các khuyến mãi giảm giá sâu cho các khoá học.

Hiện tại các khoá học sẽ được tổ chức offline trực tiếp tại Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, Tp HCM.

ESG Education & Business cũng hân hanh phục vụ các khoá đào tại tại các tỉnh và nội bộ doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đơn vị của Việt Nam, với các chuyên gia Việt Nam, với đầy đủ kiến thức và năng lực, đủ sức hợp tác và trao đổi🤝 đóng góp kiến thức với các tổ chức quốc tế, cùng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế phát triển các công nghệ, tư vấn mô hình giảm phát và đầu tư giáo dục nguồn lực con người.

Mọi nhu cầu , xin vui lòng tham khảo :

Web: https://course.esg.edu.vn
Email: inquiry@esg.edu.vn
Hotline: 0988 203 940

—————————————-

Today is a beautiful day, the day ESG Education & Business officially launched a platform for training programs on sustainable development, green economy, and green certification with careful investment from the program to the teaching content for:

1. Green Label, LCA, EPD, ESG

2. Accounting for Greenhouse Gas Emissions GHG Protocol and Carbon Footprint, Carbon Neutral, Net Zero

3. Sustainability reporting standards CDP, GRI, TFCD, SASB

On the occasion of the opening, ESG Education & Business has deep discounts for courses.

Currently, the courses will be held offline and directly at Quang Trung Software Park, District 12, Ho Chi Minh City.

ESG Education & Business is also pleased to serve training courses in provinces and internal training.

Our goal is to become a leading knowledge base Vietnamese Center, with Vietnamese experts, with full knowledge and capacity, able to cooperate and exchange🤝 for contributing knowledge with international organizations, together supporting Vietnamese and international businesses to develop technologies, consulting on deflation models and investing in human resource education.

For any information, please refer to:

Web: https://course.esg.edu.vn
Email: inquiry@esg.edu.vn
Hotline: 0988 203 940

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page