Sign In

Blog

Latest News
ESG Education & Business tham gia chương trình giảm phát thải các ngành

ESG Education & Business tham gia chương trình giảm phát thải các ngành

Vừa qua, hội thảo chương trình giảm phát thải các ngành với sự tham dự của ESG Education & Business đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong buổi hội thảo, ESG Education & Business đã nêu ra các vấn đề quan trọng và đặt nhiều câu hỏi với các chuyên gia trong ngành.

Chúng tôi hy vọng càng ngày , kiến thức sẽ được chia sẻ và nhân rộng hơn.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page