Sign In

Blog

Latest News
Hài hòa các tiêu chí ESG toàn cầu thông qua sự lãnh đạo của Liên hợp quốc vì một tương lai bền vững

Hài hòa các tiêu chí ESG toàn cầu thông qua sự lãnh đạo của Liên hợp quốc vì một tương lai bền vững

Tóm tắt

Các tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã phát triển thành một khuôn khổ quan trọng để đánh giá các hậu quả lâu dài và đạo đức của các hoạt động đầu tư và kinh doanh. Trong khi khái niệm về tiêu chí ESG đang ngày càng có chỗ đứng thì việc thiếu các tiêu chuẩn toàn cầu chắc chắn khiến việc triển khai rộng rãi và hiệu quả trở nên khó khăn. Bài viết này ủng hộ Liên hợp quốc (LHQ) dẫn đầu nỗ lực hài hòa các tiêu chí ESG toàn cầu, tạo ra một khuôn khổ rõ ràng và đầy đủ có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững và các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm xuyên biên giới. Bài viết này nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng của các tiêu chí ESG cho một tương lai bền vững bằng cách đi sâu vào hiện trạng của các tiêu chí ESG, phân tích lợi ích tiềm tàng của việc tiêu chuẩn hóa và khám phá vai trò của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy quá trình này.

Từ khóa: ESG, sự bền vững, hài hòa, toàn cầu, lãnh đạo, Liên Hợp Quốc

1. Giới thiệu

Các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) gần đây đã trở nên nổi bật như một mô hình quan trọng để đánh giá hiệu quả phi tài chính của các tổ chức và đầu tư (Escrig-Olmedo và cộng sự, 2019; Friede và cộng sự, 2015; Pedersen và cộng sự cộng sự, 2021; Tien và cộng sự, 2020; Townsend, 2020). Bộ tiêu chí toàn diện này bao gồm nhiều mối quan tâm, từ đo lường tác động môi trường của các hoạt động và tuân thủ các cam kết trách nhiệm xã hội cho đến kiểm tra tính hiệu quả của các thủ tục quản trị doanh nghiệp. Trong thời đại được đánh dấu bởi những mối lo ngại toàn cầu nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, bất công xã hội và nhu cầu về hành vi đạo đức của doanh nghiệp, tầm quan trọng của tiêu chí ESG trong việc xác định quy trình ra quyết định và củng cố các sáng kiến bền vững đã tăng lên rất nhiều.

Thế giới hiện đại đang ở ngã ba đường, phải vật lộn với những mối quan tâm phức tạp và đa chiều đòi hỏi các giải pháp hợp tác và sáng tạo. Trong bối cảnh này, các tiêu chí ESG nổi lên như một tia hy vọng, cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để các doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lý hoạt động và quyết định của họ thông qua một lăng kính vượt ra ngoài những cân nhắc về tài chính. Các tiêu chí này vận hành như một bộ công cụ năng động khuyến khích sự xem xét từ bên trong, trách nhiệm giải trình và sự phù hợp với những lý tưởng vượt xa tỷ suất lợi nhuận. Tuy nhiên, để các tiêu chí ESG phát huy hết tiềm năng của chúng với tư cách là động lực thúc đẩy sự thay đổi tích cực, cần phải có một khuôn khổ vững chắc và được thống nhất trên toàn cầu (Escrig-Olmedo và cộng sự, 2019; Gibson Brandon và cộng sự, 2021; Khan, 2022; Li và cộng sự cộng sự, 2021).

Mặc dù có được sự thừa nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của các vấn đề ESG, một thách thức dai dẳng đã che mờ tác động của chúng trên toàn thế giới: thiếu một khuôn khổ được xác lập chắc chắn và được chấp nhận rộng rãi để phân tích và báo cáo hiệu suất ESG. Môi trường ESG đương đại được phân biệt bởi rất nhiều lý thuyết, kỹ thuật và hệ thống đánh giá (Dimson và cộng sự, 2020). Kết quả là, các công ty, nhà đầu tư và các bên liên quan khác thường xuyên bị buộc phải xoay xở trong một mê cung phức tạp gồm các thước đo, chỉ số và tiêu chuẩn khác nhau. Mặc dù sự đa dạng này phản ánh sự chú trọng ngày càng tăng vào tính bền vững nhưng nó cũng mang lại những thách thức riêng (Van & Long, 2022).

Việc thiếu một khuôn khổ xác định sẽ cản trở khả năng so sánh dữ liệu ESG, làm phức tạp quá trình ra quyết định và ảnh hưởng đến độ tin cậy của các thông tin ESG (Avramov và cộng sự, 2022; Dimson và cộng sự, 2020). Kết quả là, mục tiêu tăng trưởng bền vững bị cản trở bởi sự thiếu nhất quán trong giải thích dữ liệu, khó khăn trong việc so sánh hiệu quả hoạt động và các vấn đề để phân biệt những nỗ lực bền vững thực sự với những cử chỉ hời hợt, thường được gọi là “tẩy xanh” (Delmas & Burbano, 2011; Freitas Netto và cộng sự, 2020). Sự thiếu nhất quán trong các tiêu chí ESG đặt ra những thách thức trong việc huy động nguồn lực cho các hoạt động bền vững quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu hóa, nơi vốn chảy xuyên biên giới và đầu tư vượt qua ranh giới địa lý (Dimson và cộng sự, 2020; Friede và cộng sự, 2015; Shakil, 2021).

Với những vấn đề này, nhu cầu cấp thiết là phải chuẩn hóa các tiêu chí ESG. Một khuôn khổ thống nhất sẽ thúc đẩy sự cởi mở, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt và tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh dựa trên các biện pháp bền vững thực sự (Escrig- Olmedo và cộng sự, 2019). Sự hài hòa như vậy sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các nhà đầu tư muốn sử dụng nguồn lực một cách có đạo đức mà còn cho phép các doanh nghiệp coi tính bền vững như một thành phần vốn có trong kế hoạch hoạt động của họ (Drempetic và cộng sự, 2020). Con đường hướng tới tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn ESG toàn cầu có tiềm năng mở ra một kỷ nguyên mới về ứng xử kinh doanh có trách nhiệm, cho phép các công ty đóng góp thực sự cho một tương lai bền vững, đồng thời tạo ra giá trị cho các cổ đông và các bên liên quan (Adams & Abhayawansa, 2022).

2. Bối cảnh tiêu chí ESG hiện tại

Từ các cơ quan xếp hạng quan trọng và các hiệp hội ngành cho đến các tổ chức tài chính nổi tiếng, rất nhiều khuôn khổ, phương pháp và hệ thống tính điểm đã xuất hiện. Nói chung, những sáng kiến này đã bổ sung thêm vào tấm thảm phong phú tạo nên bối cảnh ESG (Dimson và cộng sự, 2020; Shakil, 2021). Chúng rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc kết hợp các cân nhắc về môi trường, xã hội và quản trị bên cạnh các chỉ số tài chính truyền thống khi đánh giá hiệu suất và hiệu quả của công ty (Mervelskemper & Streit, 2017). Hơn nữa, những chương trình này rất cần thiết trong việc vận hành kinh doanh có trách nhiệm ngoài mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đòi hỏi các tập đoàn có ý thức hơn về ảnh hưởng xã hội và môi trường của mình (Văn & Long, 2022).

Mặc dù các hướng dẫn và quy trình ESG này rõ ràng đã hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các hoạt động kinh doanh bền vững hơn, nhưng chúng cũng đã vô tình góp phần tạo ra bức tranh phân mảnh định hình nên sân khấu ESG đương đại. Do không có cách tiếp cận thống nhất nên mỗi khuôn khổ nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của hoạt động ESG, áp dụng các quy trình đánh giá khác nhau và đo lường các tiêu chí khác nhau. Do đó, các tổ chức thường được đánh giá bằng cách sử dụng các số liệu riêng biệt mang lại kết quả khác nhau, khiến việc so sánh chéo vốn có ý nghĩa quan trọng lại trở nên khó khăn (Berg và cộng sự, 2022; Billio và cộng sự, 2021).

Sự không nhất quán trong phương pháp đánh giá ESG này có những hậu quả sâu rộng. Một khó khăn trước mắt là khả năng xảy ra sự không nhất quán trong cách mô tả hiệu quả hoạt động bền vững của công ty (Alsayegh và cộng sự, 2020; Khan, 2022). Các công ty có thể nhấn mạnh các lĩnh vực hoạt động của họ tương ứng với các khuôn khổ ESG cụ thể trong khi có thể xem nhẹ các lĩnh vực khác, được thúc đẩy bởi sức hấp dẫn của thương hiệu thuận lợi và danh tiếng ngày càng tăng (Arvidsson & Dumay, 2022). Sự nhấn mạnh có chọn lọc này, được gọi là “tẩy xanh”, có thể dẫn đến sự miêu tả sai lệch các cam kết bền vững của công ty, làm suy yếu niềm tin mà các nhà đầu tư, người tiêu dùng và các bên liên quan khác đặt vào các công bố ESG (Delmas & Burbano, 2011; Freitas Netto và cộng sự , 2020).

Hơn nữa, sự thiếu nhất quán trong việc đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động ESG có ý nghĩa mang tính hệ thống rộng hơn đối với những người ra quyết định ở mọi cấp độ. Do sự không nhất quán trong dữ liệu có thể truy cập được, các nhà đầu tư, những người đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ tiền cho các công ty bền vững, gặp khó khăn trong việc đánh giá đầy đủ hiệu suất ESG của các khoản đầu tư tiềm năng (Avramov và cộng sự, 2022; Caplan và cộng sự, 2013). Tương tự, các công ty cố gắng kết nối chiến lược của mình với các mục tiêu dài hạn sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của mình so với các công ty cùng ngành và xác định tính hiệu quả của các chương trình bền vững của họ (Pedersen và cộng sự, 2021).

Việc thiếu khả năng so sánh và báo cáo chuẩn hóa cũng là trở ngại chính cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý trong việc thiết lập các khuôn khổ bền vững hiệu quả và khuyến khích hành vi có trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn của họ. Việc xây dựng các chính sách thành công trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn khi không có một tiêu chuẩn và một cách thức giám sát hiệu quả ESG được chấp nhận trên toàn cầu, có khả năng dẫn đến các quy tắc rời rạc và không đồng đều trên các thị trường khác nhau (Adams & Abhayawansa, 2022; Arvidsson & Dumay, 2022).

Về bản chất, sự thiếu nhất quán trong đánh giá và báo cáo ESG làm suy yếu khả năng so sánh và độ tin cậy của dữ liệu ESG, hạn chế khả năng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính phủ trong việc đưa ra quyết định có hiểu biết và có ảnh hưởng. Để nhận ra đầy đủ tiềm năng của các tiêu chí ESG với tư cách là động lực thay đổi tích cực, cộng đồng toàn cầu phải hợp tác để tạo ra một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa nhằm thống nhất những nỗ lực khác nhau này và mở đường cho việc đánh giá toàn diện, minh bạch và nhất quán hơn về hiệu quả hoạt động bền vững.

3. Lập luận về sự hài hòa

Để bắt đầu, việc thiết lập một từ vựng thống nhất và khuôn khổ được thừa nhận trên toàn cầu để đánh giá ESG là một bước quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy trong báo cáo ESG. Sự rõ ràng mới được phát hiện này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và các bên liên quan một nền tảng vững chắc để đưa ra quyết định. Một khuôn khổ ESG thống nhất đảm bảo rằng thông tin được sử dụng để ra quyết định là đáng tin cậy và không có sự mơ hồ trong một thế giới nơi những cân nhắc về đạo đức và sự bền vững ngày càng được coi trọng (Adams & Abhayawansa, 2022). Sự khả tín này tạo ra niềm tin cao hơn giữa các tổ chức và các bên liên quan của họ, mở đường cho sự tham gia và hợp tác có ý nghĩa hơn trong tương lai (Berg và cộng sự, 2022).

Ngoài tính minh bạch, lợi ích của việc hài hòa các tiêu chí ESG còn mở rộng sang đầu tư xuyên biên giới (Escrig-Olmedo và cộng sự, 2017). Việc giảm bớt những trở ngại gây ra bởi sự khác biệt trong tiêu chuẩn báo cáo ESG giữa các khu vực pháp lý có khả năng giải phóng dòng vốn quốc tế đổ vào các sáng kiến bền vững. Bằng cách thiết lập một sân chơi bình đẳng trong đó thông tin ESG được tổ chức và đánh giá thống nhất, các nhà đầu tư có thể tự tin theo đuổi các khả năng trên thị trường toàn cầu mà không phải đối mặt với những khó khăn do các thủ tục báo cáo khác nhau gây ra. Sự hội tụ này phù hợp với cấu trúc toàn cầu của nền kinh tế ngày nay, trong đó các khoản đầu tư xuyên lục địa và những nỗ lực bền vững đáng được ủng hộ, không kể vị trí ở đâu (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018; Halbritter & Dorfleitner, 2015).

Tác động của tiêu chuẩn hóa tiếp tục vang dội khắp môi trường doanh nghiệp, truyền cảm hứng cho sự đổi mới và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. Các công ty được cung cấp một bộ tiêu chí nhất quán để đánh giá hiệu quả hoạt động của họ so với các công ty cùng ngành và các tiêu chuẩn của ngành khi có một khuôn khổ thống nhất. Môi trường năng động này thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới và phát triển các cách thức cải thiện đáng kể hiệu suất ESG của họ (Billio và cộng sự, 2021; Khan, 2022). Các công ty cạnh tranh để thành công trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG đã được xác định cụ thể có thể mang lại những đột phá mang tính thay đổi cuộc chơi trong chiến lược bền vững. Cuộc đua cạnh tranh hướng tới các tiêu chuẩn ESG cao hơn này có thể đóng vai trò là động lực thúc đẩy nghiên cứu mới, công nghệ biến đổi và các mô hình kinh doanh có trách nhiệm hơn, cùng nhau thúc đẩy con đường hướng tới một tương lai bền vững (Alsayegh và cộng sự, 2020; Billio và cộng sự, 2021).

Tóm lại, việc xác định tiêu chí ESG toàn cầu là một bước chủ động hướng tới cải thiện cách thức hoạt động của tổ chức, cách thức đầu tư và cách thức phát triển xã hội. Nó tạo dựng niềm tin và tạo điều kiện cho các phán đoán sáng suốt bằng cách mang lại sự rõ ràng và độ tin cậy cho báo cáo ESG. Việc xóa bỏ rào cản xuyên biên giới khuyến khích đầu tư quốc tế vào các sáng kiến bền vững, thúc đẩy chương trình nghị sự về bền vững toàn cầu. Hơn nữa, áp lực cạnh tranh mà nó tạo ra giữa các doanh nghiệp sẽ khuyến khích sự đổi mới, mang lại những lợi ích cụ thể trong thực tiễn phát triển bền vững. Những lợi thế này kết hợp với tác động của những cân nhắc về ESG sẽ thúc đẩy tiến trình hướng tới một thế giới có đạo đức, có trách nhiệm và bền vững hơn.

4. Vai trò của Liên hợp quốc

Liên Hợp Quốc (LHQ) là ngọn hải đăng của hợp tác và cộng tác quốc tế, có vị trí hoàn hảo để đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa các tiêu chí ESG toàn cầu. Phạm vi tiếp cận rộng rãi, độ tin cậy và khả năng triệu tập vô song của nó mang lại mảnh đất màu mỡ cho việc sắp xếp một khuôn khổ thống nhất vượt qua biên giới địa lý, chính trị và ngành (Kim & Yoon, 2023).

Khi xem xét vai trò của Liên hợp quốc trong nỗ lực này, người ta có thể hình dung ra một cách tiếp cận toàn diện, tập hợp nhiều bên khác nhau. Khả năng nội tại của LHQ trong việc tập hợp các bên lại với nhau trên một nền tảng chung, chẳng hạn như chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức tài chính, có rất nhiều hứa hẹn. Sự hội tụ các quan điểm này nhờ danh tiếng của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, làm gia tăng sự trao đổi hiệu quả về ý tưởng, hiểu biết và các thực hành tối ưu (Ortas và cộng sự, 2015). Thông qua những tương tác này, có thể phát triển được một khuôn khổ hoàn chỉnh bao phủ các thách thức quan trọng nhất của ESG, đưa ra các lời khuyên về đánh giá và báo cáo.

Sứ mệnh của LHQ không chỉ đơn thuần là tạo điều kiện thuận lợi mà còn là chủ đích tạo dựng sự đồng thuận. Liên hợp quốc, với cam kết lâu dài về phát triển bền vững, đóng vai trò là một diễn đàn trung lập, nơi các lợi ích đa dạng có thể được cân bằng và hài hòa. LHQ có khả năng thu hẹp khoảng cách và phát triển sự hiểu biết chung giữa các bên liên quan thông qua việc khởi xướng các cuộc thảo luận, tiến hành nghiên cứu và triệu tập các nhóm làm việc gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. Kinh nghiệm sâu rộng của mạng lưới toàn cầu LHQ giúp tổ chức này có khả năng điều tra các khía cạnh tinh tế của việc cân nhắc ESG trong khi tính đến hoàn cảnh khu vực, những thách thức theo ngành cụ thể và các quan điểm khác nhau của các bên liên quan (Sethi & Schepers, 2014).

Trong môi trường này, một trong những tài sản quý giá nhất của LHQ là tính hợp pháp của tổ chức này. Sự tham gia của Liên hợp quốc trong việc tiêu chuẩn hóa các tiêu chí ESG mang lại sự tin cậy cho khuôn khổ sau cùng với tư cách là một tổ chức toàn cầu đáng tin cậy (Kim & Yoon, 2023). Tính trung lập và không đảng phái của nó thiết lập một môi trường trong đó sự lựa chọn được thực hiện dựa trên lợi ích tập thể hơn là lợi ích cá thể. Điều này mang lại tính hợp pháp cho các nguyên tắc ESG tiêu chuẩn hóa được phát triển nhờ nỗ lực hợp tác này, xây dựng niềm tin trong tâm trí các nhà đầu tư, doanh nghiệp và xã hội.

Hơn nữa, sự chuyên nghiệp của Liên hợp quốc trong việc đàm phán những khó khăn toàn cầu phức tạp khiến tổ chức này trở thành ứng cử viên hoàn hảo không chỉ để mở đầu các cuộc đối thoại mà còn thúc đẩy nỗ lực lâu dài nhằm hài hòa các tiêu chí ESG. Thành tích của tổ chức trong việc đoàn kết các quốc gia và các bên liên quan xung quanh các mục tiêu chung, chẳng hạn như Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đóng vai trò là hình mẫu cho tiềm năng mang lại kết quả mang tính cách mạng của tổ chức (Pradhan và cộng sự, 2017).

Tóm lại, sự tham gia của Liên hợp quốc vào việc tiêu chuẩn hóa các tiêu chí ESG toàn cầu không phải là một gợi ý mà là một nhu cầu. Vị thế trên toàn thế giới, thái độ trung lập, nền tảng hợp tác và sự chuyên nghiệp của nó thúc đẩy một bầu không khí phù hợp để bắt đầu, tạo điều kiện và dẫn dắt quá trình phát triển khuôn khổ ESG được công nhận rộng rãi. Thông qua các nguyên tắc ESG đã được thiết lập vượt qua các ranh giới và mở đường cho sự thành công hợp tác toàn cầu, LHQ có thể quản lý sự phức tạp của các lợi ích khác nhau của các bên liên quan, thúc đẩy thỏa thuận và giúp thiết kế một tương lai bền vững hơn.

5. Vượt qua khó khăn và tiến về phía trước

Lộ trình hướng tới sự hài hòa hóa các tiêu chuẩn ESG trên toàn thế giới là một hoạt động phức tạp và đa chiều, đòi hỏi sự cân bằng tốt giữa nhiều khía cạnh (Cornell, 2021; Eccles & Stroehle, 2018). Mặc dù tồn tại những rào cản nhưng không phải là không thể vượt qua và với việc lập kế hoạch cẩn thận, phối hợp nhóm và cống hiến cho các mục tiêu phát triển bền vững tổng thể, những trở ngại này có thể được giải quyết bằng cách tiếp cận chủ động và toàn diện (Arvidsson & Dumay, 2022; Pradhan và cộng sự, 2017).

Lợi ích khác nhau của các bên liên quan trong quá trình hài hòa hóa gây ra trở ngại đáng kể. Các chính phủ, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức tài chính đều đưa ra quan điểm, mục tiêu và mối lo lắng của riêng mình (Berg và cộng sự, 2022; Dimson và cộng sự, 2020). Việc cân bằng những lợi ích khác nhau này đòi hỏi một cách tiếp cận khéo léo và toàn diện để đảm bảo mọi tiếng nói đều được lắng nghe. Thảo luận có sự tham gia của các bên là cần thiết vì chúng tạo ra một diễn đàn để trao đổi cởi mở, thúc đẩy kiến thức được chia sẻ về những vấn đề phức tạp liên quan. Việc trao đổi ý tưởng cởi mở này rất quan trọng để đạt được giải pháp dựa trên sự đồng thuận, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của tất cả các bên liên quan.

Hơn nữa, việc đưa vào những sắc thái riêng biệt của ngành là một điều quan trọng cần cân nhắc. Từ công nghệ, nông nghiệp đến năng lượng, mỗi ngành đều có những đặc điểm riêng ảnh hưởng đến các vấn đề ESG của họ (Berg và cộng sự, 2022). Việc nhận biết những khác biệt này đòi hỏi cách tiếp cận đa sắc thái — một cách tiếp cận cho phép tùy chỉnh khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng ngành. Quá trình tiêu chuẩn hóa có thể luôn năng động và linh hoạt bằng cách sử dụng chiến lược lặp lại bao gồm các vòng phản hồi liên tục và hiểu biết sâu sắc của chuyên gia, đảm bảo rằng khuôn khổ đạt được có tính mạnh mẽ và có thể được sử dụng trong các lĩnh vực (Billio và cộng sự, 2021).

Các biến thể văn hóa, tuy đa dạng nhưng lại thường có thể cản trở quá trình hài hòa (Dimson và cộng sự, 2020). Các giá trị và thông lệ khác nhau rất nhiều giữa các địa điểm và những khác biệt về văn hóa này có thể ảnh hưởng đến cách giải thích và sử dụng các tiêu chuẩn ESG thông thường. Điều quan trọng là phải vượt qua khó khăn này bằng cách nhấn mạnh tính toàn diện và tôn trọng nền tảng văn hóa đa dạng. Nó đòi hỏi phải thúc đẩy một diễn ngôn trong đó các biến thể văn hóa được coi là điểm mạnh chứ không phải là trở ngại, đồng thời thừa nhận rằng có thể cần phải có những thay đổi cục bộ để đảm bảo sự thành công và phù hợp của khuôn khổ ở nhiều nơi khác nhau (Khan, 2022).

Chìa khóa để vượt qua những trở ngại này là duy trì cam kết phù hợp với các mục tiêu bền vững toàn cầu lớn hơn, chẳng hạn như Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Những mục tiêu này đưa ra một tầm nhìn chung vượt lên trên lợi ích cá nhân và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. Khuôn khổ này đạt được mục đích cao hơn bằng cách gắn kết các nỗ lực hài hòa hóa trong bối cảnh các mục tiêu bền vững đã được thiết lập này — một mục tiêu phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng toàn cầu về một xã hội bình đẳng, công bằng và bền vững hơn (Alsayegh và cộng sự, 2020; Crifo & Diaye, Marc -Arthur, Oueghlissi, Rim, 2017; Tien và cộng sự, 2020). Sự liên kết đó không chỉ duy trì tính toàn vẹn của các nguyên tắc ESG được tiêu chuẩn hóa mà còn thúc đẩy sự hợp tác nhiều hơn giữa các bên liên quan khi họ cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung.

Tóm lại, mặc dù con đường hướng tới việc hài hòa các quy tắc ESG toàn cầu đầy rẫy những khó khăn nhưng cũng có rất nhiều cơ hội để thay đổi mạnh mẽ. Những rào cản này có thể được chuyển thành bước đệm hướng tới một cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa, minh bạch và có tác động hơn đối với đánh giá ESG bằng cách áp dụng các cuộc thảo luận có sự tham gia, các quy trình lặp lại và sự cống hiến cho cả các mối quan tâm cụ thể của ngành và các mục tiêu bền vững toàn cầu. Cộng đồng toàn cầu có thể dẫn đường cho một tương lai trong đó các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm là chuẩn mực và tính bền vững là một thành phần cố hữu của tiến bộ kinh tế và xã hội toàn cầu bằng cách hợp tác, đổi mới và cam kết bền vững.

6. Nhận xét cuối cùng

Trong thời đại được đánh dấu bằng mức độ kết nối và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, nhu cầu xác định các tiêu chí ESG toàn cầu càng trở nên cấp bách hơn. Khi những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt, từ suy thoái môi trường đến bất bình đẳng xã hội, vượt qua ranh giới quốc gia, một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa sẽ trở thành công cụ quan trọng để tạo ra phản ứng hợp tác đối với những vấn đề toàn cầu phức tạp này. Khuôn khổ ấy hoạt động như một ngôn ngữ chung, tạo điều kiện cho sự hợp tác có ý nghĩa và thúc đẩy cam kết chung nhằm đảm bảo một tương lai bền vững và công bằng cho tất cả mọi người.

Liên Hợp Quốc (LHQ) đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực này vì nó có vị thế đặc biệt để dẫn đầu cuộc chiến hướng tới tiêu chuẩn hóa ESG toàn cầu. Do lịch sử lâu dài của Liên hợp quốc với tư cách là cơ quan triệu tập và hòa giải toàn cầu, đây là chất xúc tác tự nhiên cho sự thay đổi mạnh mẽ này. Sức mạnh tập hợp của nó vượt qua các ranh giới chính trị, kinh tế và văn hóa, tạo ra một môi trường trung lập cho các chính phủ, công ty, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các bên liên quan khác tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả. Cuộc thảo luận này đóng vai trò là lò thử thách để nhiều quan điểm va chạm với nhau, tạo ra một con đường không chỉ phù hợp mà còn tôn vinh sự đa dạng về lợi ích, hiểu biết sâu sắc và giải pháp cần thiết cho khuôn khổ ESG toàn diện và được chấp nhận rộng rãi.

Sự cống hiến của Liên hợp quốc cho việc cải thiện toàn cầu đã gắn liền với văn hóa của tổ chức này, khiến tổ chức này trở thành một cơ quan có năng lực và đáng tin cậy để quản lý sự phức tạp của nỗ lực này. Chương trình nghị sự của nó dựa trên mục tiêu chung là biến thế giới thành một nơi công bằng, bền vững và thịnh vượng hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Bằng cách ủng hộ việc tiêu chuẩn hóa các tiêu chí ESG, LHQ không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ hiện có mà còn mở rộng ảnh hưởng của mình trong một lĩnh vực có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế.

Hơn nữa, sự tham gia của Liên Hợp Quốc không chỉ đơn giản là đặt ra các tiêu chuẩn; nó cho phép các doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội nói chung giải quyết hiệu quả hơn mạng lưới phức tạp của các vấn đề liên quan tới bền vững. Liên Hợp Quốc cung cấp cho các bên liên quan một công cụ để vượt qua những thách thức trong đánh giá ESG bằng cách tạo một khuôn khổ gắn kết nhằm khắc phục sự bất bình đẳng trong khu vực, sự khác biệt về văn hóa và những thành kiến trong ngành. Việc trao quyền này vượt ngoài khuôn khổ học thuật và có tác động hữu hình. Các doanh nghiệp có thể kết hợp các ý tưởng bền vững vào hoạt động của mình một cách an toàn khi biết rằng những nỗ lực của họ sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu. Các nhà đầu tư có thể hướng nguồn vốn vào các sáng kiến cho thấy sự tiến bộ rõ rệt hướng tới tính bền vững. Thông qua các đánh giá dựa trên dữ liệu ESG nhất quán và chính xác, xã hội có thể buộc các tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Tóm lại, việc hài hòa hóa các tiêu chí ESG toàn cầu không chỉ đơn giản là một bước nhỏ hướng tới một tương lai bền vững và công bằng hơn. Với khả năng triệu tập, cống hiến để cải thiện và ảnh hưởng toàn cầu, Liên hợp quốc có cơ hội dẫn đầu cuộc cách mạng này. Liên Hợp Quốc tập hợp các bên liên quan lại với nhau để theo đuổi một thế giới nơi tính bền vững không chỉ là lý tưởng cao cả mà còn là hiện thực chung bằng cách khuyến khích tiêu chuẩn hóa các tiêu chí ESG. Cộng đồng toàn cầu có thể vượt qua những rào cản chia rẽ và thiết lập một con đường thống nhất hướng tới một thế giới bền vững, công bằng và thịnh vượng hơn cho các thế hệ tương lai với sự lãnh đạo của Liên hợp quốc.

Tác giả : Tiến sỹ danh dự đa lĩnh vực, Philipp Rösler
Lãnh sự danh dự tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Elena Weber, Consessor AG

TIẾN SĨ PHILIPP RÖSLER

Chủ tịch và là Người sáng lập (Công ty Consessor AG)

  • Tiến sĩ Philipp Rösler nắm giữ các chức vụ tư vấn quản lý cũng như thành viên ban giám sát tại các công ty nổi tiếng của Thụy Sĩ và quốc tế.
  • Philipp bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một bác sĩ y khoa tại Lực lượng Vũ trang Đức nhưng rời Quân đội Đức với quân hàm Đại uý để tham gia chính trị vào năm 2003. Ông từng là chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ở bang Lower-Saxony Đức mà ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Giao thông vận tải. Năm 2009, ông gia nhập Chính phủ
  • Liên bang Đức với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế trong nội các thứ hai của Thủ tướng Liên bang Merkel. Năm 2011, Philipp Rösler được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do ở Đức và thay đổi hồ sơ của mình thành Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Liên bang. Ông cũng trở thành Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức.
  • Nằm 2013, Tiến sĩ Rösler rời bỏ chính trường và tham gia Ban quản lý Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Geneva trong bốn năm.
  • Vì vậy, ông đã tìm đường đến Thụy Sĩ, nơi ông định cư cùng gia đình ở Zurich và có được những khách hàng trung thành và là một thành viên hội đồng quản trị kể từ đó.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page