Sign In

Blog

Latest News
Khảo Sát Thực Địa Chuẩn Bị Cho Quá Trình Tư Vấn LCA, EPD cho nhà máy Khai Thác Khoáng Sản

Khảo Sát Thực Địa Chuẩn Bị Cho Quá Trình Tư Vấn LCA, EPD cho nhà máy Khai Thác Khoáng Sản

Đội ngũ ESG Education & Business và CarbonHUB Earth – NetZero Carbon Pathway đang trong quá trình khảo sát thực địa cho dự án Kiểm Kê Khí Nhà Kính theo #GHGProtocol, Tư Vấn Chứng Nhận Nhãn Xanh Singapore (#SingaporeGreenLabel), Chứng Nhận Khai Báo Vòng Đời Sản Phẩm ( #LifeCycleAssessment – #LCA) chứng Nhận Tuyên Bố Sản Phẩm Môi Trường (#EnvironmentProductDeclaration – #EDPs ) Cho một nhà máy khai thác mỏ khoáng sản nhằm chuẩn bị cho cơ chế #CBAM.

Quá trình khảo sát này từ giai đoạn khai thác mỏ nguyên liệu cho đến tay người dùng cho cả vòng đời sản phẩm. Đồng thời chuẩn bị cho lộ trình tư vấn khung báo cáo #ESG, xây dựng pathway #Netzero#Carbon , #Netzero#Energy cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp xi măng (#cement) thực hiện các công việc này.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) sẽ được EU triển khai từ ngày 1/10 tới có thể tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu.

Từ ngày 1/10, giai đoạn chuyển tiếp của CBAM có thể khiến kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam sang EU bị giảm khoảng 100 triệu USD, bao gồm sắt, thép, xi măng, nhôm và phân bón. Ngành sắt thép được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cùng nhau tham gia đóng góp và chia sẻ kiến thức, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt cho những thách thức mang tính toàn cầu sắp tới.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page