Sign In

Blog

Latest News
LCA đầu tiên của Coca Cola vào năm 1969 – Sơ lược về lịch sử LCA

LCA đầu tiên của Coca Cola vào năm 1969 – Sơ lược về lịch sử LCA

Tư vấn LCA – Chúng ta đã đưa người đầu tiên lên mặt trăng và chúng ta cũng đã tiến hành khai báo Đánh giá vòng đời đầu tiên LCA. Tất cả đã diễn ra trong vòng một năm.

Điều này có thể gây ngạc nhiên – nhưng Đánh giá Vòng đời (LCA) đầu tiên được thực hiện bởi Coca Cola vào năm 1969 !

Cuối những năm 60 là thời điểm mà tính bền vững được nghiêm túc xem xét:

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ và những lo ngại về gia tăng dân số đã dẫn đến các phong trào bảo vệ môi trường ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu Các giới hạn của sự phát triển đã tóm tắt quan điểm đó vào năm 1972.

Tất cả những điều này đã dẫn đến phương pháp LCA mà chúng ta đang sử dụng ngày nay như thế nào?

Coca Cola muốn phân tích tác động môi trường của các hộp đựng đồ uống của họ

Ngày nay, tác động môi trường của bao bì là mối quan tâm lớn đối với nhiều công ty. Các bước đầu tiên trong thế giới dấu chân môi trường cho khách hàng của chúng tôi thường là phân tích vật liệu đóng gói của họ.

Trở lại năm 1969, điều đó không hoàn toàn giống nhau. Chủ nghĩa tư tưởng cũng như những cân nhắc về kinh tế đã khiến Coca Cola thực hiện một nghiên cứu nội bộ, có thể được coi là nền tảng của phương pháp LCA ngày nay.

Coca Cola đã so sánh các hộp đựng nước giải khát khác nhau để xác định mức thải ra môi trường thấp nhất . Một xem xét khác là việc cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

Cách Coca Cola đo lường tác động môi trường của họ

Trong nghiên cứu cụ thể này, Coca Cola đã định lượng nguyên liệu thô và nhiên liệu được sử dụng, cũng như tác động đến môi trường của các quy trình sản xuất.

Phương pháp này được gọi là Phân tích Hồ sơ Tài nguyên và Môi trường (REPA). Tương đương ở châu Âu được gọi là Cân bằng sinh thái (Tên tiếng Đức của Đánh giá vòng đời, Ökobilanz , có nguồn gốc trực tiếp từ thuật ngữ này).

Vào đầu những năm 70, nhiều công ty bắt đầu phân tích sản phẩm của họ theo cách tương tự. Tuy nhiên, dữ liệu công nghiệp vẫn còn khan hiếm. Rất nhiều phân tích dựa trên dữ liệu có sẵn công khai.

Các tiêu chuẩn giúp phổ biến LCA

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã xuất bản LCA 101 của họ , một tài liệu đầu tiên hỗ trợ cho phương pháp tiếp theo, vào những năm 1980.

Ủy ban Châu Âu đã làm theo vào năm 1985 và ban hành Chỉ thị về Hộp đựng Thực phẩm Dạng lỏng vào năm 1985.

Những năm 80: LCA trở thành một công cụ tiếp thị

Vào cuối những năm 80, các công ty bắt đầu sử dụng dấu chân môi trường trong các tuyên bố tiếp thị của họ. Vì có rất ít tiêu chuẩn hóa nên điều này nhanh chóng trở thành một vấn đề.

Đây là lý do tại sao vào năm 1991 , Hoa Kỳ đã lên án việc sử dụng các kết quả LCA cho đến khi có các tiêu chuẩn mới hơn.

1997: ISO 14000 tiêu chuẩn hóa LCA trên toàn cầu

Điều này đã kết thúc vào năm 1997, khi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO công bố tiêu chuẩn ISO 14000, bao gồm ISO 14040 , xác định đúng quy trình Đánh giá Vòng đời.

ISO 14040 đã trải qua nhiều lần cập nhật và vẫn là tiêu chuẩn để Đánh giá Vòng đời được sử dụng cho đến ngày nay.

Có lẽ Coca Cola đã không phát minh ra Đánh giá Vòng đời hiện đại. Nhưng thương hiệu của họ sẽ mãi mãi được kết nối với những nỗ lực đầu tiên của dấu chân môi trường.

————————

CarbonHUB là đơn vị Spin Off trực thuộc ESG Education & Business, chịu trách nhiệm Tư vấn Nhãn Xanh Singapore, Tư vấn LCA, Đánh giá Vòng đời Life Cycle Assessment (LCA), Tư vấn Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD), tính toán, báo cao, theo dõi (MRV) phát thải khí nhà kính theo GHG Protocol và triển khai tư vấn lộ trình Netzero carbon

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : inquiry@esg.edu.vn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page