Sign In

Blog

Latest News
Những nỗ lực của Hàn Quốc đối với Trung hòa carbon và tăng trưởng xanh: Tập trung vào Chính sách Quốc gia và Viện Công nghệ Xanh Quốc gia

Những nỗ lực của Hàn Quốc đối với Trung hòa carbon và tăng trưởng xanh: Tập trung vào Chính sách Quốc gia và Viện Công nghệ Xanh Quốc gia

Hệ sinh thái của nền kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh – Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc nỗ lực để đạt được net zero

Hàn Quốc đã thiết lập chính sách Quốc gia về tăng trưởng xanh và Trung hòa carbon và đang thúc đẩy các hoạt động khu vực công tư phù hợp.

Năm 2009, Hàn Quốc đã đẩy mạnh “Tăng trưởng Xanh Carbon Thấp” như một chính sách ưu tiên quốc gia. Điều này đã dẫn đến việc ban hành <Đạo luật Khung về Carbon Thấp và Tăng trưởng Xanh>, thành lập Ủy ban Tổng thống về Tăng trưởng Xanh và thiết lập và thực hiện Kế hoạch 5 năm cho Tăng trưởng Xanh (Kế hoạch thứ nhất: 2009-2013, kế hoạch thứ hai: 2014-2018, kế hoạch thứ ba: 2019-2023).

Những sáng kiến này đã hỗ trợ và thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động cho tăng trưởng xanh trong toàn xã hội.

Năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố “Tuyên bố Trung hòa carbon 2050”, với mục tiêu đạt được hệ thống tính net-zero vào năm 2050. Để hỗ trợ mục tiêu này, “Đạo luật Khung về Trung hòa carbon và Tăng trưởng Xanh để Đối phó với Khủng hoảng Khí hậu” đã được ban hành vào năm 2021. Đạo luật này đã bổ sung Trung hòa carbon vào Đạo luật Khung về Carbon Thấp và Tăng trưởng Xanh, và cũng đã đưa đến việc đổi tên Ủy ban Tổng thống về Trung hòa carbon thành Ủy ban Trung hòa carbon 2050 vào năm 2022.

Về hợp tác quốc tế, Hàn Quốc đã nộp Cam kết Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của mình theo Thỏa thuận Paris của UNFCCC vào năm 2016 và phiên bản cập nhật vào năm 2020 và 2021. Lần nộp cuối cùng được dựa trên cơ sở năm 2018 và bao gồm mục tiêu giảm 40% vào năm 2030. Ngoài ra, Hàn Quốc đã quốc tế hóa Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) trong nước vào năm 2012, đăng cai Quỹ Khí hậu Xanh vào năm 2013, và mở văn phòng ngoại trụ của Trung tâm Công nghệ và Mạng Lưới Khí hậu (CTCN) vào năm 2022.

Như một biện pháp để thúc đẩy hợp tác quốc tế, Hàn Quốc đang nâng tỷ lệ hợp tác quốc tế trong NDC của mình và thúc đẩy các nỗ lực giảm lượng khí nhà kính và thích nghi dựa trên các thỏa thuận giảm thiểu song phương mang tính quốc tế. Ngoài ra, Hàn Quốc tiếp tục tăng tỷ lệ ODA cho Giao thức Xanh New Deal và mở rộng quy mô kinh phí cho hợp tác chung với ASEAN (Quỹ Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc), bao gồm trung hòa carbon và tăng trưởng xanh.

Theo bối cảnh này, Viện Công nghệ Xanh Quốc gia (NIGT) tiếp tục thúc đẩy hợp tác với ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia, thông qua Dự án Hợp tác Biến đổi Xanh ASEAN-Hàn Quốc (2023-), Dự án Cơ sở Giải quyết Vấn đề Toàn cầu (2019- nay) và Dự án Quản lý Rác thải Đô thị Tích hợp AKCF (2023-, sắp triển khai). Thông qua các dự án hợp tác sử dụng các công nghệ xanh, NIGT nỗ lực góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong các khu vực cụ thể.

Tóm lại, Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh và trung lập carbon. Thông qua sự kết hợp của các sáng kiến trong nước và quốc tế, Hàn Quốc đã nỗ lực để đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của mình.

“Tổng quan về Khung công tác và Hành động của Đại hàn Dân quốc về Trung hòa carbon và Tăng trưởng Xanh “

Mục tiêu 2009~2023 (hiện tại)
• Tuyên bố Tăng trưởng Xanh (OECD 2009-, 30% vào năm 2020)
• NDC (2016-2020, 37% dự kiến đạt vào năm 2030), NDC lần 2 (2020, 24.4% dự kiến đạt vào năm 2017), NDC cập nhật (2021, 40% dự kiến đạt vào năm 2018)
• Tuyên bố Trung hòa carbon 2050 (2020-, đạt Trung hòa carbon vào năm 2050)
Luật pháp • Luật Phát triển Bền vững (2007)
• Luật Khí hậu Thấp Carbon, Tăng trưởng Xanh (2009, 2011) • Luật Trung hòa carbon (2021)
Ủy ban • Ủy ban Tăng trưởng Xanh do Tổng thống chủ tịch (2009-2013, 2013-)
• Ủy ban Trung hòa carbon do Tổng thống chủ tịch (2021-2022) • Ủy ban Trung hòa carbon 2050 (2022-)
Chính sách • Kế hoạch 5 năm cho Tăng trưởng Xanh (lần 1 năm 2009, lần 2 năm 2014, lần 3 năm 2019)
• Kế hoạch Cơ bản Ứng phó Biến đổi Khí hậu (lần 1 năm 2016, lần 2 năm 2019) • Lộ trình Giảm lượng Khí nhà kính Quốc gia (lần 1 năm 2016, lần 2 năm 2018)
• Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (lần 1 năm 2020, lần 2 năm 2021)
Các tổ chức quốc tế • Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (2012-)
• Quỹ Tài trợ Khí hậu Xanh (2013-)
• Văn phòng Đối tác và Liên kết Mạng lưới và Trung tâm Công nghệ và Khí hậu (2022-)
Cơ quan • Chương trình Mua bán Phát thải tại Hàn Quốc (2015-)

Về tác giả:

TIẾN SĨ KIM TAE KUN

  • Trung tâm Công nghệ xanh, Trung tâm Công nghệ Khí hậu Quốc gia, Hàn Quốc
  • 08/2011 – 01/2014: Thành viên/Trưởng nhóm, KIST Châu Âu.
  • 10/2006 – 04/2012: Tiến sĩ Xã hội học, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 10.2000-
  • 09/2006; Thạc sĩ Xã hội học, Westfälische Wilhelms- Universität Münster.

Hiện nay:

  • Nghiên cứu viên chính, nguyên Giám đốc bộ phận và Trưởng nhóm Viện Công nghệ Xanh Quốc gia (Trung tâm Công nghệ Xanh trước đây).
  • Chuyên gia Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Tổng thống về Carbon Trung lập và Tăng trưởng xanh (CNC).
  • Thành viên, Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) Môi trường và Hội đồng tư vấn xã hội.
  • Phó Tổng biên tập Ban biên tập, Hội học thuật phù hợp Công nghệ (ASAT).
  • Thành viên chuyên gia, Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Giám định Khoa học Cơ bản của (PACST).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page