Sign In

Blog

Latest News
Những thay đổi trong cơ chế CBAM

Những thay đổi trong cơ chế CBAM

Ủy ban Châu Âu đã đưa ra một loại thuế carbon mới đối với hàng hóa nhập khẩu được gọi là Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM). Điều này nhằm đảm bảo rằng các công ty châu Âu và các công ty từ các nơi khác trên thế giới có cùng quan điểm khi nói đến giá carbon và các cam kết về môi trường.

Dưới đây là những thay đổi chính:

? Báo cáo khí thải: Bắt đầu từ tháng 10 năm nay, các công ty phải bắt đầu theo dõi lượng carbon liên quan đến hàng hóa họ nhập khẩu. Họ cần bắt đầu báo cáo dữ liệu này chậm nhất vào tháng 1 năm 2024. Quá trình báo cáo này sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2025.

? Ngăn ngừa rò rỉ carbon: CBAM là một cách để ngăn các công ty chuyển hoạt động sản xuất của họ đến những nơi có các quy tắc môi trường kém hơn để tránh chi phí carbon. Nó đảm bảo rằng các sản phẩm của Châu Âu và các sản phẩm được sản xuất bên ngoài Châu Âu có chi phí carbon tương tự nhau.

? Chứng chỉ CBAM: Các nhà nhập khẩu phải có chứng chỉ CBAM để phù hợp với giá carbon giữa các sản phẩm của EU và ngoài EU. Họ cần cung cấp thông tin chi tiết về lượng khí thải carbon của sản phẩm, sản phẩm đến từ đâu, sản xuất như thế nào và dữ liệu phát thải của sản phẩm. Điều này bao gồm phát thải trong quá trình sản xuất và phát thải gián tiếp, như sử dụng điện.

? Các lĩnh vực được bảo hiểm: CBAM áp dụng cho các ngành có lượng khí thải carbon cao như sắt thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện, hydro và một số sản phẩm hạ nguồn như ốc vít và bu lông. Nó cũng bao gồm một số phát thải gián tiếp trong các điều kiện nhất định. Các nhà nhập khẩu chủ yếu cần báo cáo lượng khí thải trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến năm 2026.

Để giúp các nhà nhập khẩu và sản xuất bên ngoài EU thích ứng, Ủy ban EU đang cung cấp các hướng dẫn và công cụ để tính toán lượng khí thải. Họ cũng đang cung cấp tài liệu đào tạo và hội thảo trên web.

Một số điểm dữ liệu quan trọng cần xem xét:

? Rò rỉ carbon: Một nghiên cứu của Cục Môi trường Châu Âu cảnh báo rằng việc rò rỉ carbon nếu không được kiểm soát có thể làm tăng 15% lượng khí thải toàn cầu, làm suy yếu các nỗ lực về khí hậu. CBAM nhằm mục đích ngăn chặn điều này.

? Sự khác biệt về khí thải: Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết các quốc gia khác nhau có các quy định về khí thải khác nhau, dẫn đến chi phí carbon khác nhau. CBAM mong muốn làm cho điều này trở nên công bằng hơn.

? Tác động kinh tế: Ủy ban châu Âu ước tính rằng thị trường trợ cấp carbon toàn cầu có thể trị giá 4,5 tỷ euro mỗi năm vào năm 2030. CBAM sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thương mại và doanh thu quốc tế.

? Chuyển đổi ngành: Một nghiên cứu của Dịch vụ Nghiên cứu Nghị viện Châu Âu cho thấy rằng nếu không có CBAM, các ngành phát thải cao có thể chuyển đến những nơi có quy định yếu hơn, dẫn đến mất việc làm và kém khả năng cạnh tranh hơn ở EU.

? Chuyển đổi Xanh: Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng việc định giá carbon được thiết kế tốt như CBAM có thể khuyến khích các ngành trở nên thân thiện với môi trường hơn, góp phần tạo nên một nền kinh tế toàn cầu xanh hơn.

? Những thách thức về quy định: Ban đầu, các yêu cầu báo cáo của CBAM có thể khó khăn đối với các nhà nhập khẩu. Tuy nhiên, những lợi ích lâu dài của việc định giá các-bon công bằng dự kiến sẽ lớn hơn những thách thức.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page