Sign In

Blog

Latest News
ESG & Sustainability Alliance Thực Hiện Chương Trình ĐÀO TẠO ESG , ESMS VÀ CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG TRONG TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG Cùng BIDV

ESG & Sustainability Alliance Thực Hiện Chương Trình ĐÀO TẠO ESG , ESMS VÀ CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG TRONG TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG Cùng BIDV

Vừa qua ESG Education & Business vừa hoàn thành chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ nguồn của BIDV. BIDV đã nghiên cứu xây dựng khung tài chính xanh trên tất cả các mảng hoạt động để đảm bảo tổ chức, vận hành và quản trị ngân hàng theo đúng chiến lược phát triển bền vững đã đặt ra. Hiện tại, BIDV đã ban hành 03 khung tài chính xanh bao gồm: Khung quản lý rủi ro môi trường – xã hội áp dụng cho các khoản vay từ nguồn vốn quốc tế (ESMS); Khung khoản vay bền vững; Khung trái phiếu xanh.Chính vì vậy, khi nhận lời mời triển khai chương trình về tài chính xanh cho BIDV , ESG Education & Business đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thực hiện 1 chương trình lần đầu tiên được triển khai bởi một team phát triển 100% VN về báo cáo ESG, xây dựng khung chuyên sâu ESMS VÀ đào tạo chuyên sâu về CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG TRONG TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG cho BIDV, một lĩnh vực rất cần thiết và thú vị bản thân chúng tôi cũng cảm thấy rất mong muốn góp một phần nhỏ kiến thức của mình.


Vì tôi tin rằng, ngành tài chính là yếu tố cực kỳ quan trọng để đưa công cuộc chuyển đổi xanh thành công tại Việt Nam. Nếu không có chữ “đầu tiên – tiền đâu”, thì tất cả mọi thứ chỉ là lời nói gió thoảng mây bay.Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc, trao đổi và học tập cùng nhau, tất cả vì một VN phát triển và chuyển đổi xanh thành công. Chắc chắn giữa ESG Education & Business cùng ESG & Sustainability Alliance sẽ có những hợp tác tiếp theo cùng BIDV trong thời gian sắp tới.

Nội dung chương trình :

1. Môi trường, xã hội và doanh nghiệp

 • Các xu hướng và sáng kiến về Quản trị (ESG) trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng (xu hướng toàn cầu liên quan đến quy định, chính sách, cam kết, carbon thấp chuyển đổi năng lượng/loại bỏ nhiên liệu hóa thạch)
 • Tại sao quản lý rủi ro ESG lại quan trọng đối với các tổ chức tài chính và khách hàng doanh nghiệp của họ, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)?

2. Khía cạnh Môi trường & Xã hội (E&S) trong nghiệp vụ ngân hàng

 • Tầm quan trọng của E&S, và tổng quan về các tiêu chuẩn E&S quốc tế
 • Sự liên quan của ESG đối với các rủi ro ngành tài chính
 • Các tiêu chuẩn thực hiện của IFC

3. Lồng ghép ESMS vào chu kỳ dự án cơ sở hạ tầng

 • Giới thiệu về ESMS & Công cụ ngành
 • Giới thiệu về Hệ thống quản lý xã hội và môi trường (ESMS)
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai ESMS
 • Phương pháp quản lý chủ đề E&S
 • Các công cụ công nghiệp hỗ trợ triển khai ESMS

4. Nghiên cứu trường hợp điển hình và Thông lệ tốt nhất

 • Xác định các rủi ro E&S
 • Quản lý các rủi ro E&S trong vòng đời giao dịch

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page