Sign In

Blog

Latest News
Kế hoạch hành động ESG Education & Business

Kế hoạch hành động ESG Education & Business

Dưới đây là một số cách quan trọng mà chúng tôi thúc đẩy chương trình ESG của mình từ năm 2023:

Chúng tôi đang thực hiện tư vấn kế hoạch khử carbon nhằm tăng giá trị hoạt động kinh doanh của khách hàng của mình .

Để đạt được các mục tiêu phát thải carbon vào năm 2030 và 2050,

ESG Education & Business tư vấn thay thế các tài sản đã hết hạn sử dụng bằng các công nghệ mới, tiết kiệm carbon hơn. ESG E&B cũng tiếp tục đầu tư và tìm kiếm các công nghệ thế hệ tiếp theo.

Chúng tôi đang tăng tốc các khoản đầu tư bền vững của mình để cho phép thiết kế có khả năng tái chế và nhiều loại nhựa tái chế thông qua tái chế cơ học và tiên tiến, cũng như đầu tư các sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học Bioplastic.

Để thúc đẩy các mục tiêu năm 2030 của chúng tôi là Ngăn chặn lãng phí và vòng tái chế, nhóm của chúng tôi đang làm việc trong các chuỗi giá trị của mình để cho phép thiết kế bao bì có tính đến khả năng tái chế. Chúng tôi cũng đầu tư dòng sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học của riêng mình với tên thương hiệu WEGREEN.

Khi chúng tôi tiếp tục con đường của mình để cho phép nhiều khả năng tái chế hơn và loại bỏ chất thải nhựa ra khỏi môi trường, chúng tôi đang mở rộng quan hệ đối tác cung cấp với các công ty để sản xuất nguyên liệu thô tuần hoàn từ các quy trình tái chế tiên tiến.

ESG E&B tiếp tục thực hiện các hành động có chủ ý để thúc đẩy sự hòa nhập, đa dạng và công bằng trong tổ chức của chúng tôi và hơn thế nữa.

ESG E&B đang tạo ra một nền văn hóa chấp nhận và coi trọng sự khác biệt. 
Chúng tôi đang huy động các liên minh của các bên liên quan khác nhau để tạo ra sự thay đổi xã hội có ý nghĩa trong cộng đồng của chúng tôi.

Một thế giới bền vững là một trong những điểm giao thoa – giữa môi trường và xã hội, khoa học và đổi mới, hợp tác và hành động. Vì những thách thức mà cộng đồng địa phương và toàn cầu của chúng ta đang phải đối mặt ngày càng phức tạp và liên kết với nhau nên chúng đòi hỏi một cách tiếp cận hợp tác và tích hợp. Họ cũng yêu cầu những ý tưởng thay đổi trò chơi được thúc đẩy bởi khoa học.

Bạn sẽ thấy cách ESG E&B đang làm việc với các bên liên quan của chúng tôi để thực hiện một loạt các ưu tiên ESG thông qua các chiến lược và quy trình hướng đến mục đích của chúng tôi. Tôi tự hào về nhiều cách mà Nhóm ESG E&B đang đạt được tiến bộ thực sự trong việc giúp xã hội đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất.

Mặc dù chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng ESG E&B cam kết một cách nhiệt tình tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Một thế giới công bằng hơn. Một thế giới kiên cường hơn. Một thế giới bền vững hơn.

Và ESG E&B sẽ phát triển mạnh trong các năm tới vì chúng tôi góp phần xây dựng tương lai mới đó.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page