Sign In

Blog

Latest News
Phân tích mới của FAO cho thấy lượng khí thải carbon của chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm

Phân tích mới của FAO cho thấy lượng khí thải carbon của chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm

Trong phân tích của mình, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp ( FAO ) khẳng định rằng chuỗi cung ứng thực phẩm ở nhiều quốc gia đang trên đà vượt qua việc trồng trọt và sử dụng đất để trở thành nguồn phát thải khí nhà kính (GHG) lớn nhất từ ​​hệ thống nông nghiệp-thực phẩm.

Hơn nữa, các hoạt động trang trại không liên quan và những thay đổi trong việc sử dụng đất hiện chiếm hơn một nửa lượng khí carbon dioxide (CO2) được tạo ra từ các hệ thống nông nghiệp-thực phẩm ở một số khu vực trong khi ở các nước đang phát triển trong ba thập kỷ qua, con số này đã tăng hơn gấp đôi.

Xu hướng quan trọng
“Xu hướng quan trọng nhất…kể từ năm 1990, được phân tích của chúng tôi nhấn mạnh, là vai trò ngày càng quan trọng của khí thải liên quan đến lương thực được tạo ra bên ngoài đất nông nghiệp, trong các quá trình trước và sau sản xuất dọc theo chuỗi cung ứng thực phẩm, ở mọi quy mô”, nghĩa là toàn cầu, cấp khu vực và quốc gia, Nhà kinh tế trưởng của FAO, Maximo Torero cho biết .

“Điều này có tác động quan trọng đối với các chiến lược giảm thiểu quốc gia liên quan đến lương thực, vì cho đến gần đây, những chiến lược này chủ yếu tập trung vào việc giảm lượng khí thải phi CO2 trong cổng trang trại và CO2 từ thay đổi sử dụng đất”.

Thúc đẩy ‘nhận thức có ý nghĩa’
Sử dụng bộ dữ liệu rộng hơn, phân tích mới cho phép nông dân và các nhà lập kế hoạch của chính phủ hiểu được mối liên hệ giữa các hành động được đề xuất của họ theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và để người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về lượng khí thải carbon ngày càng tăng gây ra trên toàn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật hàng năm về tất cả các bộ phận của hệ thống nông sản thực phẩm trên khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1990 đến năm 2019, có thể dễ dàng truy cập thông qua cổng FAOSTAT .

Ông Torero cho biết: “FAO rất vui mừng được cung cấp hàng hóa công cộng toàn cầu này, một bộ dữ liệu trực tiếp và chi tiết, giải quyết thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta và hiện có sẵn cho tất cả mọi người”. “Loại kiến ​​thức này có thể thúc đẩy nhận thức và hành động có ý nghĩa”.

Dữ liệu mới cho thấy 31% lượng phát thải khí nhà kính do con người gây ra có nguồn gốc từ các hệ thống nông nghiệp-thực phẩm trên thế giới .

Trong khi đó, bản tóm tắt phân tích nhấn mạnh các yếu tố chuỗi cung ứng đang thúc đẩy sự gia tăng phát thải khí nhà kính trong toàn bộ hệ thống nông nghiệp-thực phẩm như thế nào và vai trò ngày càng quan trọng hơn của việc thải khí liên quan đến thực phẩm ra khỏi đất nông nghiệp.

Thông tin này có tác động quan trọng đối với các chiến lược quốc gia nhằm giảm lượng khí thải.

Theo dõi các con số
Theo phân tích mới, trong số 16,5 tỷ tấn khí thải GHG từ tổng hệ thống nông nghiệp-thực phẩm toàn cầu năm 2019, 7,2 tỷ tấn đến từ bên trong trang trại, 3,5 tỷ tấn từ thay đổi sử dụng đất và 5,8 tỷ tấn từ các quy trình chuỗi cung ứng.

Năm 2019, nạn phá rừng là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất , tiếp theo là phân chăn nuôi, tiêu dùng của hộ gia đình, xử lý chất thải thực phẩm, nhiên liệu hóa thạch được sử dụng trong trang trại và lĩnh vực bán lẻ thực phẩm.

Phòng Thống kê Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia và Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam đã hợp tác với FAO trong phân tích.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page