Sign In

Blog

Latest News
Hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam đối với TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam đối với TP. Hồ Chí Minh

(i) Đề xuất phương hướng, giải pháp cho TP. HCM;

TP. HCM và nhiều đô thị ở Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế xã hội với sự bền vững về môi trường. Lợi ích từ tăng trưởng kinh tế không qua trung gian có thể dẫn đến những tác động nghiêm trọng đến môi trường, gây cản trở cải thiện cả về chất lượng và số lượng các chỉ tiêu kinh tế xã hội của một quốc gia.

Theo nghĩa đó, có hai bài học quan trọng từ lịch sử tăng trưởng kinh tế của các thành phố công nghiệp hóa đó là con đường mà các thành phố công nghiệp hóa đã theo đuổi thường không bền vững và cũng không nên được các nước đang phát triển nhân rộng, do các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với những thách thức và thực tế kinh tế xã hội phức tạp hơn. Bài học này cung cấp động lực cho tư duy sáng tạo hướng tới các mô hình phát triển thay thế.

Tăng trưởng kinh tế bền vững, thông qua các chiến lược tăng trưởng bền vững được thiết kế cẩn thận cùng kế hoạch phát triển năng lực và ứng dụng có chọn lọc các công nghệ bền vững phù hợp với địa phương, là một trong những mô hình tư duy sáng tạo có thể giúp giảm thiểu tác động môi trường đồng thời tăng cường phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển.

Trên thế giới, ngày càng nhiều sự công nhận và chấp nhận trên toàn cầu về nhu cầu hợp tác giữa các thành phố công nghiệp hóa và phi công nghiệp hóa cũng như giữa các thành phố phi công nghiệp hóa về các chiến lược và công nghệ tăng trưởng kinh tế bền vững. Đấu trường rộng lớn này có thể giúp các quốc gia cùng nhau tăng cường học hỏi các giải pháp khả thi bao gồm kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn trong một loạt chiến lược, khái niệm, công cụ, công nghệ và biện pháp can thiệp.

Trong bối cảnh đó, tôi đưa ra những gợi ý sau: TP. HCM trước tiên nên xem xét các khía cạnh chính sách của công nghệ khí hậu trước khi giới thiệu các công nghệ bền vững và đổi mới. Công nghệ chỉ nên được giới thiệu sau khi một chính sách công nghệ có tính nhất qu án cao được thiết kế. Ngoài ra, cần có các kế hoạch nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như việc làm xanh, không nên chỉ bao gồm kế hoạch nhập khẩu công nghệ đơn giản từ nước ngoài. Hàn Quốc sẽ có thể hợp tác với TP.HCM trong vấn đề này.

(ii) Cơ hội hợp tác giữa chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp tại TP. HCM về tăng trưởng xanh và hướng tới net-zero.

Hàn Quốc là quốc gia điển hình phát triển nhờ khoa học và công nghệ. Đặc biệt với các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển quốc gia trong ngành đóng tàu, sản xuất TV, CDMA, chất bán dẫn, v.v. Kể từ những năm 2010, quá trình chuyển đổi xanh tại Hàn Quốc đã nổi lên như một chủ đề nóng sau những phản ánh về việc ứng dụng và lan rộng của công nghệ xám. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã liên tục hỗ trợ các chính sách tăng trưởng xanh và chia sẻ công nghệ xanh (công nghệ khí hậu) cho các nước đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược quốc gia trong 10 năm qua. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu ngày càng được nhấn mạnh, chúng ta cần một chiến lược và phương tiện công nghệ khí hậu đổi mới và sáng tạo hơn. Tôi tập trung vào hai chủ đề: một là cách chia sẻ kinh nghiệm và sự tiếp nối công nghệ khí hậu công cộng của Hàn Quốc với các đối tác Việt Nam, và thứ hai là cách tạo ra các công nghệ công cộng của Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam về mặt thương mại.

Viện Công nghệ Xanh Quốc gia (NIGT) là cơ quan tư vấn do chính phủ Hàn Quốc tài trợ, có nhiệm vụ điều phối và hỗ trợ các chính sách nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh quốc gia với sự cộng tác của các bộ và cơ quan ban ngành Hàn Quốc. NIGT đóng vai trò là cửa ngõ hợp tác công nghệ xanh toàn cầu của Hàn Quốc, kết nối các nước phát triển và đang phát triển để tăng trưởng và phổ biến các chiến lược và công nghệ xanh. Cùng với Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) và Quỹ Khí hậu Toàn cầu (GCF), NIGT hình thành các trục “Tam giác Xanh” cho sự tăng trưởng xanh thành công của các nước đang phát triển trên thế giới.

Với văn phòng điều hành của GGGI và GCF tại Hàn Quốc cách đây khoảng 10 năm, hợp tác biến đổi khí hậu với Hàn Quốc cũng như việc phổ biến kinh nghiệm tăng trưởng xanh của Hàn Quốc ngày càng được cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn. Điều này được thể hiện thông qua việc phát triển và mở rộng quỹ Hỗ trợ Phát triển Chính thức xanh (ODA), các hoạt động tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc với NIGT là đơn vị hỗ trợ chính cho các hoạt động này.

Ngoài ra, các quốc gia đang có động lực ngày càng tăng đối với việc xây dựng các kế hoạch và chiến lược tăng trưởng xanh, cũng như trên phạm vi quốc tế đối với việc phát triển một hệ thống hợp tác toàn cầu về phổ biến tăng trưởng xanh thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc và các Ngân hàng phát triển đa phương (bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB). Vai trò của Hàn Quốc và NIGT trong đó là không thể thiếu.

NIGT hợp tác trực tiếp với các nước đang phát triển nhằm xây dựng năng lực quốc gia thông qua việc thiết lập chiến lược, thiết kế và thực hiện các kế hoạch tăng trưởng xanh và chuyển giao công nghệ xanh. NIGT cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ các chương trình giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh và ứng dụng công nghệ xanh.

Do đó, NIGT sẽ đóng vai trò là cầu nối đáng tin cậy và có năng lực, đồng thời là người hỗ trợ giữa Việt Nam (đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh) với các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Hàn Quốc hướng tới hợp tác hiệu quả về phát triển, chuyển giao và triển khai công nghệ xanh.

Về tác giả :

SONG JAERYOUNG

  • Giám đốc Trung tâm Đối ngoại và Hợp tác Chính sách, Viện Công nghệ Xanh Quốc gia Hàn Quốc.
  • Giám đốc Trung tâm Đối ngoại và Hợp tác Chính sách, Viện Công nghệ Xanh Quốc gia Hàn Quốc.
  • Từ năm 2019 đến năm 2022: Thành viên chính sách tại Hội đồng Quốc gia về Khí hậu và Chất lượng Không khí (NCCA) thuộc Văn phòng Tổng thống của Hàn Quốc để xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ quốc tế với các cơ quan của Liên Hợp Quốc.
  • Từ năm 2014 đến năm 2016: Hội đồng Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ với vai trò là trưởng phòng hợp tác quốc tế và phòng chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D).
  • Chủ tịch Ủy ban Biến đổi Khí hậu tại Hiệp hội Đổi mới và Chính sách Châu Á, chuyên gia tư vấn của Ủy ban Công dân Seoul Xanh tại Chính quyền Thủ đô Seoul, và là giáo sư phụ trách khoa Truyền thông & Nội dung tại Đại học Sungkonghoe ở Hàn Quốc.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page