Sign In

Blog

Latest News
Tổng cục Công nghệ mới, Năng lượng và Phát triển Kinh tế bền vững, Cục Phát triển Bền vững: Tổng quan

Tổng cục Công nghệ mới, Năng lượng và Phát triển Kinh tế bền vững, Cục Phát triển Bền vững: Tổng quan

ENEA là Tổng cục Công nghệ mới, Năng lượng và Phát triển Kinh tế bền vững, một cơ quan công cộng nhằm nghiên cứu, đổi mới công nghệ và cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý công cộng và người dân trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và phát triển kinh tế bền vững (theo điều 4, Luật số 22 ngày 28 tháng 12 năm 2015).

Kể từ khi thành lập vào những năm 1960, thế mạnh của ENEA là nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khoa học – kỹ thuật cho các công ty, hiệp hội, lãnh thổ, cơ quan trung ương và địa phương: vì lý do này – khác với các cơ sở nghiên cứu khác – Tổng cục này trực thuộc Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng.

Các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ của ENEA được thực hiện tại chín Trung tâm Nghiên cứu trải dọc cả nước, cùng với năm phòng thí nghiệm, trụ sở chính ở Rome, mạng lưới các văn phòng khu vực và văn phòng liên kết ở Brussels để tham gia vào các dự án nghiên cứu châu Âu và quốc tế.

Cục Phát triển Bền vững

Mục tiêu chung

Đóng góp vào tôn vinh vốn kinh tế, tự nhiên và xã hội bằng cách cung cấp công cụ công nghệ và phương pháp để thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chính sách thúc đẩy giảm lượng phát thải, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang các mô hình kinh tế đổi mới (nền kinh tế hướng vòng tròn, nền kinh tế sinh học, nền kinh tế xanh)

Cục cũng đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan công quyền trong các diễn đàn quốc gia, EU và diễn đàn quốc tế; trong các nền tảng EIP châu Âu và các nhóm làm việc; trong các Ủy ban Chuyên gia quốc tế và trong các cuộc đàm phán quốc tế (Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc – ECE, EU, v.v.)..

Các chủ đề chiến lược

 • Biến đổi khí hậu
 • Vốn tự nhiên và du lịch bền vững
 • Đóng vòng, khu vực công nghiệp và nền kinh tế hướng vòng tròn
 • Thành phố bền vững
 • Chuỗi cung ứng và hệ thống lương thực bền vững
 • Vật liệu và quy trình cho ngành công nghiệp sản xuất cạnh tranh
 • Sản phẩm và hệ thống sức khỏe đổi mới
 • Chất lượng không khí và sức khỏe
 • Bảo vệ và tôn vinh di sản nghệ thuật, lịch sử và kiến trúc của chúng ta
 • An ninh lãnh thổ
 • Hệ thống, sản phẩm và quy trình công nghệ sinh học

Cục Phát triển Bền vững (SSPT) của ENEA phát triển, triển khai và thúc đẩy sự đổi mới sinh thái trong hệ thống sản xuất và tiêu dùng, góp phần định hình và thực hiện các chiến lược và chính sách của đất nước trong tổng thể khuôn khổ chuyển đổi lên mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn. Các phân ban là các đơn vị tổ chức của Cục thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực sau:

Hiệu quả tài nguyên: Phân ban này phát triển và triển khai các công nghệ, phương pháp và công cụ để nâng cao, sử dụng và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả, nhằm thúc đẩy nền kinh tế hướng vòng tròn trong chuỗi giá trị của sản phẩm và vật liệu, trong chuỗi sản xuất, trong các khu vực đô thị và công nghiệp, và trên toàn lãnh thổ. Phân ban này xử lý các công nghệ lên tới quy mô dự án thử nghiệm, phục vụ công tác quản lý tài nguyên chất thải và nước ở cả lĩnh vực dân sự và công nghiệp, tái chế/phục hồi tài nguyên nguyên liệu từ các sản phẩm phức tạp cuối đời và dưỡng chất, vật liệu và năng lượng từ chất thải.

Vật liệu bền vững: Phân ban này hoạt động trong lĩnh vực vật liệu đổi mới để áp dụng cho hệ thống sản xuất, đặc biệt là vật liệu composite, gốm, nano và polymer. Nó phát triển các vật liệu chức năng và cấu trúc có tác động môi trường thấp, các công nghệ liên quan (bao gồm công nghệ gia công) và các thành phần thử nghiệm. Nó thúc đẩy thay thế các nguyên liệu quan trọng và phát triển các kỹ thuật phân tích liên quan đến di sản nghệ thuật của chúng ta.

Mô hình và công nghệ giảm thiểu rủi ro: Phân ban này phát triển các mô hình số học về khí quyển và hệ thống khí hậu để đánh giá tác động của ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và các kịch bản tương lai về tài nguyên thiên nhiên, sức khỏe con người và vật liệu. Nó phát triển và áp dụng các công nghệ chống động đất mới cho các tòa nhà dân sự, công nghiệp và di tích. Nó phát triển phương pháp xác định rủi ro địa hình và địa chất. Nó đề xuất chiến lược thích ứng và giảm nhẹ các rủi ro xuất phát từ nguyên nhân tự nhiên và con người.

Bảo vệ và tăng cường tài nguyên thiên nhiên: Phân ban này thu thập dữ liệu và phát triển phương pháp và công nghệ để xác định đặc điểm, bảo vệ, quản lý và khắc phục môi trường, và hiểu rõ hệ thống khí hậu và sự biến đổi của nó, hợp tác với ngành công nghiệp để phát triển các nguyên mẫu và công cụ mới. Nó thiết kế và quản lý các đài quan sát tích hợp và tiến hành nghiên cứu để tăng cường và bảo vệ các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nó phát triển các công nghệ vi sinh học được áp dụng vào lĩnh vực cải thiện, phục hồi môi trường, bảo tồn và khôi phục di sản văn hóa.

Công nghệ sinh học và công nông nghiệp: Phân ban này thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đổi mới cho hệ thống nông nghiệp và thực phẩm, thúc đẩy tính cạnh tranh và bền vững của hệ thống từ quan điểm nền kinh tế học sinh thái hướng vòng tròn, để nâng cao hiệu suất về chất lượng, số lượng, an toàn và khả năng theo dõi của các sản phẩm, góp phần vào sức khỏe và sự thịnh vượng công cộng.

Công nghệ bảo vệ sức khỏe: Phân ban này thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học công nghiệp và y tế. Nó phát triển các giải pháp đổi mới cho sức khỏe; xác định các mục tiêu phân tử mới có lợi cho điều trị; đưa ra các chiến lược cung cấp mới, các chỉ số sinh lý và các chỉ số về phóng xạ. Thông qua việc phát triển các phương pháp tiếp cận thử nghiệm đổi mới và thông qua đánh giá rủi ro, nó định dạng tác động của các thay đổi môi trường đối với sức khỏe con người về mặt nguy cơ tiến triển bệnh mãn tính và quá trình lão hóa.

Ngoài ra, Phân ban này phối hợp các hoạt động hỗ trợ và chuyển giao công nghệ nhằm hướng đến các nước đang phát triển để thúc đẩy các hoạt động chống lại tác động của biến đổi khí hậu, trong khuôn khổ các cam kết quốc gia theo Khung công ước khí hậu của Liên Hợp Quốc và hợp tác với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hợp tác phát triển

Hợp tác phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ENEA, thống nhất với các giá trị và nhiệm vụ sáng lập của nó. Trong thực tế, Tổng cục này cung cấp các chuyên môn, công nghệ và dịch vụ của mình thông qua các thỏa thuận, hợp đồng và giao thức hợp tác với hệ thống hợp tác quốc gia (MAECI, AICS) thông qua một Hiệp định Khung cụ thể với các tổ chức quốc gia và quốc tế (FAO, UNIDO ITPO Italy, v.v.), các tổ chức phi chính phủ, Tổ chức Xã hội Dân sự và các đối tác hàng đầu khác trong lĩnh vực này, với những đối tác mà ENEA tham gia trong các cuộc gọi vốn quốc gia và châu Âu

Theo Thỏa thuận với Bộ Môi trường, Đất và Biển của Ý (MATTM), ENEA chuyển giao công nghệ và cung cấp sự hợp tác về môi trường cho những quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển và nằm trong nhóm quốc gia đảo nhỏ đang phát triển (SIDS), mà MATTM đã ký kết biên bản ghi nhớ.

Các dự án hợp tác phát triển cung cấp kế hoạch dự án, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong việc sản xuất năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và sức khỏe, biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững và tự lực, quản lý nước, nước thải và chất thải, khu vực bảo vệ biển (bao gồm các hải khu bảo tồn), hệ thống cảnh báo và điều chỉnh khu vực ven biển.

Ví dụ về dự án gần đây về Tính bền vững:

Điều hướng rừng châu Âu và kinh tế sinh học rừng bền vững đối với sự trung lập khí hậu của EU

ForestNavigator nhằm mục tiêu đánh giá tiềm năng giảm thiểu khí hậu của rừng Châu Âu và các ngành dựa vào rừng thông qua mô hình hóa các con đường chính sách, nhất quán với các tiêu chuẩn báo cáo LULUCF tốt nhất, và cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ về cách tiếp cận chính sách rừng và kinh tế sinh học rừng phù hợp nhất. ForestNavigator tập trung chủ yếu vào một số quốc gia thành viên của EU được chọn lựa để tăng tính nhất quán của EU và các con đường quốc gia, và tập trung vào phạm vi toàn cầu và một số đối tác thương mại chính của EU được lựa chọn để tính đến các yếu tố thúc đẩy từ bên ngoài EU và hiệu ứng rò rỉ tiềm tàng.

Dự án dựa vào một khung mô hình chính sách tích hợp mới cho rừng Châu Âu và kinh tế sinh học rừng bao gồm: i) tất cả các chiến lược giảm thiểu có liên quan từ quản lý rừng đến thay thế năng lượng và vật liệu, ii) ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,

BẢO VỆ VÙNG BIỂN VÀ DUYÊN HẢI

Tại Tonga, Vanuatu và Cuba, ENEA tham gia vào các dự án quản lý bền vững tài nguyên đại dương bằng cách cung cấp:
Các bản đồ giám sát môi trường sống ở biển và đánh giá tính dễ bị tổn thương của hệ sinh thái rạn san hô của các môi trường ven biển liên quan;

Công nghệ và dữ liệu lập kế hoạch không gian biển để xác định các khu vực cần được bảo vệ và những khu vực có thể khai thác cho các mục đích kinh tế khác nhau:

Hỗ trợ kỹ thuật và khoa học cho các chính phủ trong việc thiết lập các khu vực biển được bảo vệ khác nhau, đánh giá hiệu quả của mạng lưới các khu vực biển được bảo vệvà khả năng kết nối của chúng thích ứng và các sự cố tự nhiên, iii) phản hồi khí hậu sinh lý, iv) tính toán một cách hệ thống ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái rừng và các chức năng rừng khác, bao gồm việc tạo việc làm và tăng trưởng xanh.

Để tăng tính khả dụng của các mô hình và đánh giá con đường, cũng như sự hiểu biết và minh bạch của chúng, một nền tảng quyết định mới được thiết lập, bao gồm Cổng thông tin ForestNavigator trên web, và một cộng đồng các nhà quy hoạch chính sách, các cơ quan quốc gia và người mô phỏng, Diễn đàn Mô hình Chính sách Rừng.

Để đạt được mục tiêu của mình, ForestNavigator sẽ i) điều hòa, tích hợp và liên tục cập nhật các bộ dữ liệu hiện có bằng cách bao gồm việc thu thập thông tin quốc gia với dữ liệu quan sát từ xa mới và các mô hình ii) bắt đầu từ các mô hình rừng và biến đổi khí hậu phức tạp và thông qua các bộ mô phỏng xây dựng chúng thành các công cụ mô phỏng chính sách hoạt động, iii) tích hợp thông tin sinh học và kinh tế xã hội, iv) xem xét rừng Châu Âu và kinh tế sinh học rừng trong bối cảnh rộng hơn của sử dụng đất và các ngành kinh tế khác, v) dựa vào thông tin từ các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác.

ENEA đóng góp cho dự án với một số hoạt động. Ngoài việc tham gia vào quản lý một cuộc đối thoại với các bên liên quan năng động, nắm bắt sự khác biệt trong nhu cầu và thách thức chủ yếu giữa các lợi ích khác nhau, nó hỗ trợ đánh giá các đường cong chi phí quản lý rừng để cung cấp thông tin cho mô hình hóa tích hợp và đánh giá chi phí rõ ràng trong việc trồng cây và quản lý dưới các giả định khác nhau. Quan trọng nhất, ENEA sẽ dẫn dắt hoạt động đánh giá các dịch vụ vui chơi giải trí và văn hóa bằng cách xác định các giá trị tiền tệ liên quan đến các loại quản lý rừng khác nhau. Cuối cùng, ENEA sẽ tham gia vào việc thiết kế Cổng thông tin ForestNavigator và sản xuất, truyền thông và phổ biến kết quả dự án.

POLYRISK – Hiểu về mức tiếp xúc và mối nguy hại về sức khỏe của chất ô nhiễm hạt nhựa nhỏ và hạt nano trong môi trường chúng ta – Chiến lược mới giúp bảo vệ con người khỏi ô nhiễm hạt nhựa nhỏ và hạt nano

Các hạt nhựa nhỏ và hạt nano (MNP) là các chất ô nhiễm rộng rãi trong môi trường và chuỗi thức ăn của chúng ta. Bao nhiêu phần trăm của ô nhiễm này nhập vào cơ thể chúng ta qua việc hít thở và ăn uống? Liệu MNP có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người? Dự án POLYRISK do EU tài trợ giải đáp những câu hỏi này bằng cách nghiên cứu mức tiếp xúc của con người với MNP và tác động độc hại lên hệ thống miễn dịch của chúng ta. Đội ngũ đa ngành của POLYRISK sử dụng các phương pháp tiên tiến để phát hiện và đo lường MNP theo phương diện hóa học, hiểu các cơ chế quan trọng về độc tính của MNP trong môi trường in vitro, và tìm các chỉ số sinh trắc học về độc tính trong máu và nước bọt. Đây là những yếu tố quan trọng trong chiến lược đánh giá rủi ro của POLYRISK đối với sức khỏe con người từ MNP. Các kết quả đánh giá sẽ đóng góp cho chính sách của EU và giúp bảo vệ sức khỏe con người, ngày hôm nay và trong tương lai.

Dự án POLYRISK nhằm mục tiêu giải mã những nguy cơ từ các hạt nhựa nhỏ và hạt nano (MNP) phổ biến trong môi trường và có khả năng nhập vào cơ thể con người qua hít thở và ăn uống. Các hạt MNP nhỏ có kích thước siêu vi và nano, dễ hấp thụ sinh học nhất, tạo ra những thách thức phân tích lớn đối với nhà hóa học phân tích hiện đại. Hiện có kiến thức về ảnh hưởng hướng viêm của các hạt bụi trong không khí và các hạt nano, kết hợp với chứng cứ về hướng viêm do MNP gây ra được quan sát trong các mô hình động vật và các thử nghiệm thực nghiệm trong ống nghiệm với tế bào miễn dịch của con người, cho thấy MNP có thể gây ra tác động độc tố trên con người. Tiếp xúc nghề nghiệp của công nhân với các MNP sợi thực sự có thể dẫn đến các tổn thương viêm kháng, gây kích ứng hô hấp, các bất thường chức năng và viêm phổi do công nhân làm việc trong môi trường có chứa bụi MNP. Hiện tại, các giao thức đánh giá rủi ro sức khỏe con người đặc thù cho MNP chưa có sẵn và dữ liệu chính yếu thiếu. Điều này làm trở ngại cho việc đưa ra quyết định dựa trên khoa học. Trong bối cảnh này, chiến lược đánh giá rủi ro của POLYRISK đối với con người sẽ kết hợp các phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích cực kỳ tiên tiến để phát hiện MNP trong các ma trận phức tạp, công nghệ đánh giá nguy hiểm phù hợp với mục đích và nhiều kịch bản tiếp xúc thực tế của con người. Chúng tôi sẽ tập trung vào các sự kiện độc tính chính liên quan đến một số bệnh viêm mãn tính. Liên minh sẽ đem đến sự kết hợp độc đáo về kinh nghiệm và hiểu biết đa ngành trong việc phân tích hóa chất kiểm soát chất lượng MNP và phụ gia, mô hình độc tính đường ruột và hô hấp, dự đoán tiếp xúc con người, độc tố học miễn dịch và các nghiên cứu tiếp xúc cao thực tế. Chiến lược đánh giá rủi ro con người mới của POLYRISK dựa trên cách lập lý cơ chế và linh hoạt phù hợp với tính phức tạp của lớp độc chất MNP. Xây dựng trên khoa học đột phá, tham gia các bên liên quan và giao tiếp mạnh mẽ, POLYRISK nhằm giảm bớt ngay lập tức những không chắc chắn rủi ro hiện tại từ MNP và hỗ trợ nỗ lực của EU để đảm bảo sức khỏe công chúng được bảo vệ đầy đủ khỏi các nguy cơ tiềm năng từ ô nhiễm MNP. POLYRISK là một phần của cụm châu Âu về tác động sức khỏe từ nhựa nhỏ hạt và nano hạt.

Gói cải tạo để cải thiện toàn diện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà EU, tối đa hóa sự tạo ra năng lượng tái tạo và hiệu quả chi phí (REHOUSE)

Mục tiêu chính của REHOUSE là phát triển và thử nghiệm 8 gói cải tạo của các đổi mới công nghệ tiềm năng đến TRL7. Các gói cải tạo được thiết kế hoàn toàn cho một loạt các hoạt động cải tạo tòa nhà, bao gồm cải tạo sâu, vượt qua những rào cản chính làm giảm tỷ lệ cải tạo hiện tại của EU, tuân theo nguyên tắc tái sinh, bao gồm đa chức năng thông qua tích hợp yếu tố hoạt động/ bị động, xây dựng tiền trợ cấu thành và xây dựng ngoài công trình và tôn trọng mỹ quan, kiến trúc và giá trị lịch sử của các công trình. REHOUSE cũng triển khai chiến lược hòa nhập xã hội hướng người dân tích cực để trang bị cho làn sóng cải tạo có cái nhìn và quan điểm của cư dân và chủ sở hữu về tính khả thi, sự hài lòng và sự hấp dẫn của cải tạo bền vững. Các gói cải tạo sẽ được triển khai tại 4 địa điểm phục vụ như những người biểu diễn nằm ở Hy Lạp, Ý (Margherita di Savoia), Pháp và Hungary. Các cải tạo này bao gồm thiết kế chi tiết, thiết lập thử nghiệm, thử nghiệm và đánh giá để xác thực trong điều kiện hoạt động (xã hội) các mẫu nguyên mẫu của 8 gói cải tạo. REHOUSE đề xuất các giải pháp cùng nhau bao gồm một tập hợp 5 nguyên tắc cải tạo cung cấp các giải pháp cải tạo kỹ thuật và kinh tế phù hợp đủ linh hoạt để giải quyết gần như 100% thách thức cải tạo tòa nhà ở cấp độ EU. Mục tiêu là thúc đẩy sự tiếp cận thị trường, khả năng mở rộng và nhân bản các gói cải tạo REHOUSE, liên kết đề xuất giá trị với các khía cạnh và rào cản kinh tế, kỹ thuật, xã hội, quy định và bảo mật/bảo vệ dữ liệu quan trọng và đề xuất các khuyến nghị thực tế về cách vượt qua chúng.

Tái chế CRM tiên tiến từ các pin LFP đã qua sử dụng

Dự án ACROBAT nhằm tái chế pin LFP đạt đến cuối vòng đời thông qua quy trình và phương pháp tách biệt hiệu quả, sáng tạo và thân thiện với môi trường để phục hồi một lượng tối đa các CRMs của Liên minh châu Âu (EU) dưới dạng sản phẩm có giá trị cao và các kim loại cơ bản (chia thành các phân đoạn sắt và Cu/Al).

Mục tiêu cụ thể của ACROBAT là nghiên cứu, phát triển và xác nhận:

1. Tiền xử lý tiền dành riêng cho LFP (như cắt nhỏ, tách cơ học) với sự ô nhiễm chéo được giảm.

 1. Phân tích liên tục, không tiếp xúc, nội tuyến của khối đen LFP.
 2. Phục hồi các vật liệu điện ly (như muối dẫn diện, dung môi hữu cơ) bằng cách trích xuất.
 3. Phục hồi than chì bằng quá trình tạo bọt.
 4. Phục hồi lithi như hydroxit lithi đạt chuẩn pin thông qua phương pháp hydro/solvometallurgy dựa trên HCl
 5. Tái chế trực tiếp khối LFP đen bằng cách tổng hợp thủy luyện-thủy nhiệt song song.

Tính bền vững của quy trình của ACROBAT được đánh giá bằng đánh giá vòng đời. Tổng cộng, liên minh ACROBAT (bao gồm VITO, ENEA, Fraunhofer ILT, KU Leuven, Accurec) nhằm phục hồi 90% các EU-CRMs (Li, P và than chì) từ các pin LFP và tái chế vật liệu catot LFP, than chì và điện ly, lần lượt lên đến 5,4, 6,2 và 4,4 kt/năm vào năm 2030 tại châu Âu.

Hội đồng Tư vấn Công nghiệp của ACROBAT (bao gồm Umicore, Bebat, Sortbat và Electrocycling) sẽ thúc đẩy việc tận dụng kết quả dự án trong lĩnh vực công nghiệp.

PRO-GRACE: Thúc đẩy Cộng đồng Tài nguyên Di truyền Thực vật cho Châu Âu

PRO-GRACE sẽ giải quyết những thách thức đa dạng mà tài nguyên di truyền thực vật (PGR) tại Châu Âu đang đối mặt bằng cách xây dựng hệ thống, quy trình, 125

tiêu chuẩn và phương pháp, và phát triển khái niệm, khuôn khổ quy định và cơ cấu quản trị cho một Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu hoạt động và hiệu quả.

Dựa trên Chiến lược Tài nguyên Di truyền Thực vật cho Châu Âu – được phát triển trong ba năm qua thông qua sự tham khảo của nhiều chuyên gia và bên liên quan bởi Chương trình Hợp tác Châu Âu về Tài nguyên Di truyền Thực vật (ECPGR) – cùng với kinh nghiệm của một số dự án được tài trợ bởi EC trong thập kỷ qua, PRO- GRACE hướng đến:

1. Đảm bảo việc gìn giữ và tiếp cận PGR Xây dựng một hệ thống chứng nhận cho các kho gen ex situ và tạo cơ chế bảo tồn, giám sát và tiếp cận với PGR in situ để đảm bảo việc bảo tồn và tiếp cận PGR được thực hiện đúng cách.

2. Xây dựng một hệ thống thông tin PGR Châu Âu tích hợp: Phát triển và thử nghiệm các chiến lược và phần mềm để tích hợp vào Danh mục Tìm kiếm Châu Âu cho Tài nguyên Di truyền Thực vật (EURISCO) các thông tin thiếu từ các kho gen Châu Âu và các điểm bảo tồn in situ cũng như thông tin được phát triển bởi các dự án PGR khác tại Châu Âu

3. Xác định đảm bảo chất lượng cho PGR ex situ và in situ: Phát triển và thử nghiệm các tiêu chuẩn và giao thức cho quản lý chất lượng PGR ex situ và in situ, điều đặc biệt quan trọng khi các điều kiện môi trường thay đổi và loài gây hại mới/các loài xâm nhập có thể có thể nhanh chóng làm mất đi đa dạng gen

4. Thiết lập các dịch vụ khoa học cung cấp bởi Cơ sở Hạ tầng Nghiên cứu: Phát triển và thử nghiệm danh sách các dịch vụ khoa học mà GRACE-RI sẽ cung cấp cho cộng đồng khoa học và các nhà cung cấp tiềm năng của các dịch vụ này

5. Phát triển tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá các đặc điểm hình thái PGR:

Phát triển và thử nghiệm chiến lược, thủ tục và tiêu chuẩn thống nhất cho việc đánh giá các đặc điểm hình thái của PGR được lưu trữ cả in situ và ex situ, và cung cấp thông tin cho người dùng cuối cuối (người lai tạo, nông dân).

6. Phân tích các chính sách, khung xã hội và đạo đức để thúc đẩy việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích PGR: Hỗ trợ việc chuyển đổi các kho gen Châu Âu để trở thành cơ sở hạ tầng nghiên cứu phức tạp hơn bằng cách phân tích các chính sách, luật pháp và thách thức hiện tại cản trở việc trao đổi mở của PGR và thông tin di truyền của chúng (như thông tin DSI), và chia sẻ công bằng lợi ích phát sinh từ việc sử dụng chúng

7. Phát triển khái niệm, mô hình quản trị và kế hoạch tài chính sơ bộ cho GRACE-RI tương lai: Phân tích bức tranh chính sách hiện tại và các bên liên quan cũng như sự tương hỗ với các Cơ sở Hạ tầng Nghiên cứu Châu Âu hiện tại để phát triển cấu trúc, quản lý và kế hoạch tài chính cho một Cơ sở Hạ tầng Nghiên cứu PGR hàng đầu thế giới

8. Xác định người dùng của RI tương lai và nhu cầu của họ: Xác định người dùng của RI tương lai, xem xét nhu cầu của họ, phổ biến và truyền đạt các kết quả của dự án, và đào tạo các nhóm người dùng tiềm năng về việc sử dụng và bảo tồn PGR.

Phục hồi tuỷ sống bị chấn thương bằng phương pháp điện xung lai sinh học (RISEUP)

Chấn thương tủy sống (SCI) là nguyên nhân chính gây liệt, hiện tại chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Mỗi năm, gần 500.000 người được chẩn đoán mắc SCI trên toàn thế giới.

Khó khăn trong việc phục hồi thần kinh sau SCI dựa trên chuỗi sự kiện phức tạp gây ra giai đoạn mạn tính thoái hóa chủ yếu do môi trường không thích hợp và khả năng hạn chế tái mọc trục thần kinh. Các chiến lược đa diện được xem là giải pháp duy nhất để khôi phục chức năng bằng cách bao gồm thay thế tế bào, bảo vệ thần kinh và thúc đẩy sự phát triển trục thần kinh.

RISEUP đề xuất đạt được tái tạo chức năng thần kinh sau SCI thông qua một công nghệ cấy ghép sinh học, kích hoạt điện và có khả năng tương thích và có thể sạc không dây chưa từng có trước đây. RISEUP sử dụng việc kích thích bằng các xung điện micro giây cao áp (micropulses) và dòng điện trực tiếp có biên độ thấp trên sự kết hợp của tế bào gốc (tế bào gốc thần kinh được kích hoạt và tế bào gốc đa năng), việc ghép tế bào này được tạo điều kiện thuận lợi bằng một giá đỡ sinh học đổi mới.

Khái niệm RISEUP là kích thích điện có thể gây ra sự phân hóa tế bào gốc thành tế bào thần kinh và giá đỡ có thể thúc đẩy việc cấy ghép chúng vào mô bị tổn thương, tạo điều kiện cho quá trình tái tạo.

Dù mục tiêu của RISEUP rất tham vọng, nhưng nó là khả thi nhờ vào sự đa ngành và năng lực đáng kể của Liên minh, bao gồm cả ENEA làm Tổ chức điều phối, Đại học Công nghệ València, Công ty Công nghệ RISE, Đại học Sapienza, CNRS, Trung tâm Nghiên cứu Príncipe Felipe de València.

RISEUP hướng đến việc khởi đầu một hướng công nghệ hoàn toàn mới (cấy ghép chứa tế bào kích hoạt bằng điện, điều khiển từ xa, tương thích sinh học, phân hủy sinh học để khắc phục tổn thương thần kinh), mà theo tầm nhìn dài hạn có thể dẫn đến một sự thay đổi cách mạng trong việc điều trị SCI.

Web sites:
https://www.enea.it/en/enea/about-us

https://sostenibilita.enea.it/en

https://sostenibilita.enea.it/en/projects

https://sostenibilita.enea.it/en/structure/pvs

https://www.enea.it/en/publications/enea-activities

Về tác giả :

MARIO JORIZZO

 • Tiến sĩ tại Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development thuộc Quốc gia Ý
 • Ông làm việc và quản lý một nhóm gồm mười nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, hiện tại đơn vị có ngân sách dự án là năm triệu euro.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page