Sign In

Blog

Latest News
Tư Vấn LCA – Đánh giá vòng đời (LCA) – Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu

Tư Vấn LCA – Đánh giá vòng đời (LCA) – Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu

Tư vấn LCA – Đánh giá Vòng đời (LCA) đo lường tác động môi trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Tìm hiểu tất cả về LCA trong hướng dẫn mở rộng của CarbonHUB.

Đánh giá vòng đời (LCA) là một phân tích về tác động của một đối tượng sản phẩm đối với thế giới xung quanh nó. Nhưng ai được lợi từ nó? Làm thế nào nó hoạt động chính xác? Trong hướng dẫn này, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan chuyên sâu, phi kỹ thuật về:

Đánh giá Vòng đời (LCA) là gì?

Một đối tượng có tác động môi trường nào đối với thế giới?

Chắc hẳn bạn đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi đó (đôi khi không hề hay biết). Ví dụ trong siêu thị:

“Những sản phẩm tôi vừa mua thân thiện với môi trường như thế nào? Tôi nên mua cà chua từ Hà Lan hay từ Tây Ban Nha? “

Tóm lại, đây là câu hỏi mà Đánh giá Vòng đời cố gắng trả lời. LCA đo lường tác động môi trường của một sản phẩm qua mọi giai đoạn trong vòng đời của nó – từ sản xuất đến chất thải (hoặc tái chế, v.v.).

Một khuôn khổ rõ ràng để đo lường tác động môi trường

Với tất cả những yếu tố này – nó nhanh chóng trở nên khó hiểu. Đây là lý do tại sao Đánh giá vòng đời cung cấp một  khuôn khổ  để đo lường tác động môi trường của một sản phẩm chẳng hạn.

Mục tiêu của LCA không chỉ là tạo dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định. Đó là lý do tại sao nó luôn được thiết kế với một mục tiêu cụ thể. Ví dụ, để làm cho một sản phẩm bền vững hơn .

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét khái niệm Đánh giá Vòng đời theo từng bước. Cấu trúc:

1. Ai cần LCA? Và tại sao?

Trước khi chúng ta đi sâu vào cách thức hoạt động của Đánh giá vòng đời, trước hết hãy phân tích xem ai cần nó.

Tính bền vững – Phù hợp với mọi người?

Nếu bạn nghĩ về những người có thể quan tâm đến việc biết thêm về tác động của công ty bạn, bạn có thể kể tên mọi người .

Ví dụ, các nhà quản lý nhân sự có thể lập luận rằng các ứng viên tiềm năng cảm thấy thú vị khi biết thêm về dấu ấn môi trường của chủ nhân tương lai của họ.

Nhưng LCA là một phân tích rất cụ thể. Nó cung cấp nền tảng cho bất kỳ chiến lược bền vững hoặc CSR nào trong một công ty. Đó là bởi vì bạn chỉ có thể đưa ra quyết định về những thứ mà bạn đã thực sự đo lường trước đó.

Theo dữ liệu của chúng tôi, 4 phòng ban sau đây trong công ty của bạn có thể thực hiện hành động dựa trên LCA ngay lập tức.

Quản lý sản phẩm / Nghiên cứu & Phát triển (R&D)

Có hai lý do khiến Đánh giá Vòng đời có thể thú vị đối với việc quản lý sản phẩm.

Lý do 1: Tuân thủ Quy định

Thông thường, các công ty chỉ cần tuân thủ các quy định để tiếp tục kinh doanh.

Ở một số quốc gia, có các cuộc đấu thầu được tiêu chuẩn hóa cho các dự án công cộng . Các cuộc đấu thầu này yêu cầu các công ty tiết lộ dữ liệu về môi trường của các sản phẩm của họ – và bạn sẽ phải tiến hành Đánh giá Vòng đời cho việc đó.

Ví dụ, một công ty cung cấp nhựa đường cho dự án xây dựng đường công cộng có thể cần cung cấp tác động môi trường của sản phẩm đó để tham gia đấu thầu. Việc tuân thủ các quy định này hoặc tối ưu hóa các sản phẩm hiện có để chúng tuân thủ trong tương lai có thể rất quan trọng đối với bộ phận sản phẩm.

Lý do 2: Phát triển sản phẩm mới

Các sản phẩm mới nên có lượng khí thải càng thấp càng tốt. Điều này có thể vì nhiều lý do – chính sách, quy định của công ty, nhu cầu của khách hàng – nhưng đôi khi, nó chỉ đơn giản có nghĩa là sử dụng các nguồn lực của công ty hiệu quả hơn.

Một trường hợp sử dụng cho LCA có thể là  R&D  so sánh hai vật liệu khác nhau và cách những vật liệu khác nhau này ảnh hưởng đến tác động môi trường của sản phẩm cuối cùng.

Quản lý chuỗi cung ứng / Thu mua

Trong nhiều ngành công nghiệp , chuỗi cung ứng chiếm hơn 80% tác động môi trường .

Điều đó có nghĩa là việc tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp khác nhau có thể có tác động lớn đến dấu ấn sản phẩm của bạn.

Đối với các nhà quản lý chuỗi cung ứng, việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp thường là một quyết định khó khăn, trong đó có nhiều yếu tố hơn là giá đóng vai trò quan trọng. Đánh giá Vòng đời có thể cung cấp cho bất kỳ ai đang làm việc trong bộ phận Quản lý chuỗi cung ứng hoặc Mua sắm những hiểu biết có thể hành động về công ty mà họ nên tìm nguồn cung ứng.

Tiếp thị & Bán hàng

Hơn 81% người tiêu dùng cảm thấy rằng các công ty nên giúp cải thiện môi trường .

Đối với  hoạt động tiếp thị và bán hàng , điều này có nghĩa là hiểu mức độ bền vững của sản phẩm – và cách truyền đạt điều này tới khách hàng của bạn.

Đánh giá Vòng đời là bước quan trọng nhất trên hành trình đó. Dựa trên thông tin chi tiết được tạo , bạn có thể biết mình đã có lợi thế ở đâu so với đối thủ cạnh tranh – và ở đâu công ty của bạn có thể tận dụng các cơ hội để trở nên bền vững hơn.

Cấp điều hành & Quản lý chiến lược

Giám đốc Phát triển bền vững vẫn là một vị trí tương đối mới. Nhưng ngày càng có nhiều công ty hiểu rằng tính bền vững không phải là một chủ đề có thể giải quyết bằng việc tẩy rửa xanh đơn giản.

Để đưa ra  các quyết định chiến lược  về cách một công ty có thể có tác động tích cực hơn đến môi trường, việc mua lại từ cấp cao nhất là rất quan trọng. Đây là lý do tại sao mọi LCA nên truyền đạt những hiểu biết có thể hành động đến cấp quản lý cao nhất.

LCA xem xét các sản phẩm từ quan điểm rộng hơn và phân tích nhiều thứ hơn là chỉ tác động carbon. Đó là lý do tại sao nó thường tạo ra những hiểu biết sâu sắc mà một phân tích khác có thể bỏ lỡ – một cơ hội to lớn cho toàn bộ công ty.

Tóm tắt: LCA thú vị cho ai?

Quản lý sản phẩm / Nghiên cứu & Phát triển:
1. Tuân thủ quy định,

2. Phát triển sản phẩm mới bền vững

Quản lý chuỗi cung ứng & mua sắm
Tìm nhà cung cấp tốt hơn

Đạo luật Tiếp thị & Bán hàng
về nhu cầu của khách hàng về tính bền vững

Cấp điều hành & Quản lý chiến lược
Kết hợp tính bền vững trong toàn bộ doanh nghiệp

Lưu ý bên lề: Tính bền vững thường giống như một cấu trúc trừu tượng. Trên thực tế, bền vững hơn có thể chỉ đơn giản là sử dụng ít năng lượng hơn, tái chế vật liệu hoặc hợp lý hóa các quy trình. Tất cả các hành động có thể tiết kiệm một số tiền lớn, ngay lập tức tăng lợi nhuận và làm cho một công ty ít phụ thuộc hơn.

Trước khi đi sâu vào quy trình LCA, chúng ta hãy xác định vòng đời sản phẩm thực sự là gì.

hư một cấu trúc trừu tượng. Trên thực tế, bền vững hơn có thể chỉ đơn giản là sử dụng ít năng lượng hơn, tái chế vật liệu hoặc hợp lý hóa các quy trình. Tất cả các hành động có thể tiết kiệm một số tiền lớn, ngay lập tức tăng lợi nhuận và làm cho một công ty ít phụ thuộc hơn.

Trước khi đi sâu vào quy trình LCA, chúng ta hãy xác định vòng đời sản phẩm thực sự là gì.

2. Vòng đời sản phẩm trong LCA

Nếu chúng ta muốn đánh giá vòng đời của một sản phẩm, trước tiên chúng ta phải xác định vòng đời đó thực sự bao gồm những gì.

5 bước của vòng đời sản phẩm: Từ cái nôi đến nấm mồ

Chúng ta sẽ nói về các khái niệm khác nhau về vòng đời sản phẩm trong giây lát, nhưng nhìn chung, vòng đời sản phẩm bao gồm năm giai đoạn:

5 bước của vòng đời sản phẩm (Cái nôi đến tận cùng)

Các mô hình vòng đời trong LCA – Ecochain

Có ba khái niệm LCA khác được sử dụng cho các yêu cầu đặc biệt.

Vâng-To-Wheel

Well-to-wheel  được sử dụng để Đánh giá Vòng đời của nhiên liệu vận tải và phương tiện. Bởi vì có rất nhiều bước ở giữa – “Chuyển từ giếng sang bể” và “Xe tăng sang bánh xe”, cách tiếp cận này chính xác hơn trong việc tính toán và ấn định mức phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng cho các giai đoạn khác nhau.

Đánh giá vòng đời đầu vào-đầu ra của nền kinh tế

EIOLCA tổng hợp dữ liệu ngành với mục tiêu tạo dữ liệu tác động cho các lĩnh vực cụ thể trong nền kinh tế. Các giá trị trung bình này đôi khi được sử dụng khi không có dữ liệu chính xác. Chúng không cung cấp một bức tranh chính xác về tác động nhưng giúp lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, EIOLCA không đủ chính xác để đưa ra quyết định ở cấp độ sản phẩm.

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường là một phân tích thường được tiến hành trong khu vực công, để xem xét tác động tiềm tàng của một dự án xây dựng mới.

3. 4 giai đoạn đánh giá vòng đời

Bây giờ chúng ta đã hiểu sự khác biệt giữa các mô hình LCA, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các giai đoạn thực tế của LCA. Các giai đoạn của Đánh giá Vòng đời được xác định trong các tiêu chuẩn ISO 14040 và 14044 .

Đánh giá vòng đời bao gồm 4 giai đoạn:

Nhưng như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, các bước khác nhau phụ thuộc vào nhau.

Hơn nữa, việc diễn giải LCA không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào việc đánh giá thực tế đã được hoàn tất.

Đặc biệt là khi Đánh giá vòng đời trở nên phức tạp hơn, việc diễn giải liên tục các kết quả sẽ giúp tối ưu hóa phân tích khi nó đi sâu hơn vào quy trình.

Giai đoạn 1: Xác định Mục tiêu và Phạm vi

Trong giai đoạn đầu tiên của Đánh giá vòng đời, chúng tôi xác định chính xác những gì chúng tôi muốn phân tích – và mức độ chúng tôi muốn đi sâu vào phân tích của mình.

Xác định mục tiêu và phạm vi của chúng tôi phục vụ ba chức năng rất quan trọng:

1. Chúng ta sẽ đánh giá cái gì?

Nó sẽ là một sản phẩm? Nếu vậy, chúng ta sẽ đánh giá bao nhiêu sản phẩm (đơn vị chức năng)?

2. Chúng ta sẽ đánh giá trong hệ thống nào?

Điều này xác định vòng đời sản phẩm của chúng tôi, cũng như những tác động mà chúng tôi sẽ phân tích. Ngoài ra, chúng tôi phải quyết định những Danh mục tác động nào mà chúng tôi muốn tập trung vào đánh giá của mình.

Ví dụ: chúng tôi có thể muốn tạo  Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) cho một trong các sản phẩm của mình. Nếu đó là mục tiêu, chúng ta phải xây dựng đánh giá của mình xung quanh các phương pháp mà các cơ quan chính trị yêu cầu, chẳng hạn như Bộ xây dựng.

3. Chúng ta sẽ không đánh giá điều gì?

Chuỗi giá trị có thể đi rất sâu.

Tuy nhiên, một độ sâu nhất định có thể không thú vị cho phân tích của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể quyết định rằng chúng tôi sẽ không phân tích sâu các chi tiết về các dạng trước của nguyên liệu thô của chúng tôi. Ngoài ra, ý nghĩa xã hội của đơn vị chúng tôi đang đánh giá có thể không hoàn toàn phù hợp.

Đây là một bước cực kỳ quan trọng. Bởi vì một phân tích có thể – theo lý thuyết – không bao giờ được hoàn thành đầy đủ. Nếu chúng ta phân tích một nguyên liệu thô nhất định, liệu chúng ta có xem xét tác động của nguyên liệu đó đối với gia đình của công nhân đã thu hoạch nguyên liệu đó không?

Tóm tắt: 1. Bước của LCA – Mục tiêu & Phạm vi

Xác định mục tiêu & phạm vi của LCA có nghĩa là xác định những gì chúng tôi muốn phân tích, cách chúng tôi muốn phân tích nó và chúng tôi muốn đi bao xa với phân tích của mình.

Ví dụ đánh giá vòng đời: Mục tiêu & Phạm vi

Để cho thấy LCA có thể trông như thế nào trong thực tế, chúng tôi sử dụng ví dụ về một chiếc áo phông đơn giản. Bản thân áo phông là một sản phẩm tương đối đơn giản. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tính đến một số điều để tạo ra một Đánh giá vòng đời phù hợp. Chúng tôi đã lập mô hình LCA trên T-Shirt của mình trong  Mobius, công cụ Product Footprint dễ sử dụng của riêng chúng tôi .

Tóm tắt mục tiêu và phạm vi phân tích của T-Shirt:

Trong video này, chúng tôi lập mô hình LCA sản phẩm đơn giản của áo phông trong công cụ tạo dấu chân sản phẩm dễ dàng của riêng chúng tôi.

Giai đoạn 2: Kiểm kê vòng đời (LCI)

Phân tích Hàng tồn kho Vòng đời (LCI) xem xét các đầu vào và đầu ra môi trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Về cơ bản, đây là giai đoạn thu thập dữ liệu của LCA của chúng tôi.

Nhìn vào nó như xô:

Trong giai đoạn 1, chúng tôi đã xác định các nhóm mà chúng tôi muốn đưa dữ liệu của mình vào, trong giai đoạn 2, chúng tôi lấp đầy các nhóm.

Mục tiêu là định lượng đầu vào và đầu ra của môi trường – điều này có nghĩa là chúng tôi đo lường mọi thứ chảy vào và ra khỏi hệ thống mà chúng tôi đã xác định trong giai đoạn 1.

Những đầu vào và đầu ra này có thể là gì?

– Nguyên vật liệu hoặc tài nguyên

– Các dạng năng lượng khác nhau

– Nước

– Phát thải vào không khí, đất hoặc nước theo chất

Phân tích này có thể cực kỳ phức tạp. Bởi vì các quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng có thể là những cấu trúc phức tạp.

Đó là lý do tại sao giai đoạn Kiểm kê vòng đời của Đánh giá vòng đời thường chiếm nhiều thời gian và công sức nhất trong LCA của bạn.

Dữ liệu cho Khoảng không quảng cáo vòng đời được thu thập như thế nào?

Đánh giá Vòng đời ngày nay được thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về các quy tắc và tiêu chuẩn xác định LCA sẽ trông như thế nào . Chúng tôi xem xét kỹ hơn các tiêu chuẩn này sau trong hướng dẫn này. 

Rất nhiều dữ liệu cho LCA đã có sẵn – ví dụ như hóa đơn điện hoặc nước của bạn. Nhưng tất nhiên, đó không phải là tất cả dữ liệu chúng tôi cần.

Do đó, tại Ecochain, chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua các bảng thu thập dữ liệu ở giai đoạn này. Các trang này thu thập dữ liệu định lượng ở cấp độ công ty, cấp độ quy trình và sản phẩm. Nếu chúng tôi cần dữ liệu định tính, chúng tôi sử dụng bảng câu hỏi. Các bảng dữ liệu được điền bởi các bên liên quan trong công ty, những người có quyền truy cập vào dữ liệu.

Đôi khi, trung bình ngành phải được sử dụng. Đây được gọi là dữ liệu thứ cấp. Bạn có thể đọc thêm về các loại dữ liệu khác nhau trong blog của chúng tôi (dữ liệu chính và dữ liệu thứ cấp).

Một phương pháp cho điều đó sẽ là Đánh giá vòng đời đầu vào-đầu ra kinh tế mà chúng tôi đã mô tả trước đó, phương pháp này có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu để điền vào một số chỗ trống. Những lần khác, mức trung bình có thể là dữ liệu tổng hợp được thu thập bởi các tổ chức chi nhánh, viện tài chính, tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức nghiên cứu thị trường.

Lập mô hình LCI: Mô hình dòng hàng tồn kho

Việc thu thập dữ liệu đầu vào và đầu ra trong một danh sách hoặc bảng sẽ nhanh chóng dẫn đến nhầm lẫn. Hơn nữa, nó cũng sẽ dẫn đến các bối cảnh quan trọng bị mất tích.

Đó là lý do tại sao Hàng tồn kho theo vòng đời thường được minh họa bằng mô hình dòng chảy (hình ảnh bên dưới).

Mô hình dòng chảy hiển thị rõ ràng hệ thống và đơn vị chúng tôi đang phân tích cũng như đầu vào và đầu ra. Dữ liệu trong mô hình cần được thu thập cho tất cả các hoạt động trong phạm vi Đánh giá Vòng đời của chúng tôi.

Giai đoạn 3: Đánh giá tác động vòng đời

Cho đến bây giờ, chúng tôi đã xác định những gì chúng tôi muốn đo lường và thu thập trong giai đoạn 1. Sau đó, chúng tôi đã thu thập và cấu trúc dữ liệu trong giai đoạn 2.

Trong giai đoạn 3, chúng tôi đánh giá mức độ quan trọng của các tác động. Điều này dựa trên dòng Hàng tồn kho trong Vòng đời của chúng tôi từ giai đoạn 2.

Có 3 nhiệm vụ chính trong bước này.

Nhiệm vụ 1: Lựa chọn các chỉ báo và mô hình

Trong giai đoạn 1 của LCA, chúng tôi đã xác định Danh mục Tác động dựa trên các mục tiêu của mình Danh mục tác động là những gì bạn muốn đo lường tác động của mình. Ví dụ: bạn có thể muốn đo lường tác động của các sản phẩm của mình đối với biến đổi khí hậu theo lượng CO₂ tương đương.

Bây giờ, chúng tôi xác định các loại tác động này chính xác hơn.

Có nhiều loại tác động để lựa chọn (15+). Tùy thuộc vào mục tiêu và phạm vi phân tích của bạn, các danh mục khác nhau có thể được áp dụng. Sau đây là những cách được sử dụng phổ biến nhất:

Hạng mục tác động chung
Tại sao một số loại tác động được đo bằng “tương đương”?

Một số loại tác động được đo bằng đơn vị tương đương , thường được xem là chữ thường e hoặc eq , ví dụ: CO₂-e cho CO₂-tương đương .

Điều này là do một số lượng khí thải góp phần vào cùng một loại tác động. Ví dụ: biến đổi khí hậu hoặc tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) được đo bằng CO₂ tương đương. Điều này không có nghĩa là chỉ CO₂ góp phần vào sự nóng lên toàn cầu, bởi vì, ví dụ, khí mê-tan và oxit nitơ cũng đóng một vai trò ở đó.

Nhưng để hợp nhất tất cả các khí thành một chất chỉ thị, tất cả các khí khác được chuyển thành CO₂ tương đương.

Ví dụ

1kg CO₂ = 1kg CO₂ tương đương

1kg Mêtan (CH4) = 25kg CO₂ tương đương

1kg Nitơ oxit (N2O) = 298kg CO₂ tương đương

Bằng cách gán một giá trị tương đương, chúng ta có thể so sánh tất cả các đầu vào này với nhau. Giống như nếu bạn muốn so sánh các loại tiền tệ khác nhau với nhau.

Tuy nhiên, việc tính toán các khoản tương đương không xảy ra cho đến bước 3 trong đánh giá tác động của chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi phải chọn từ các danh mục tác động có liên quan đến đánh giá tổng thể của chúng tôi.

Nhiệm vụ 2: Phân loại

Trong bước này của Đánh giá Tác động Vòng đời, chúng tôi sắp xếp Khoảng không quảng cáo Vòng đời của mình và chỉ định nó vào các danh mục tác động đã xác định của chúng tôi .

Nhiệm vụ 3: Đo lường tác động

Trong bước cuối cùng của quá trình đánh giá tác động, cuối cùng chúng tôi cũng tính toán được tất cả các khoản tương đương. Chúng tôi tổng hợp chúng trong tổng số danh mục tác động tổng thể.

Danh mục Tổng số có thể trông như thế này:

Ví dụ đánh giá vòng đời: LCI

Bây giờ chúng ta đã biết những gì chúng ta muốn đo lường, tác động của T-Shirt trông như thế nào? Hãy xem xét lại ví dụ của chúng tôi trong Ecochain Mobius . Trong ví dụ này, chúng tôi quyết định đo lượng dấu chân trên áo phông của chúng tôi bằng CO₂ tương đương, còn được gọi là “Tiềm năng nóng lên toàn cầu”, viết tắt là GWP. Bạn có thể thấy rằng rất nhiều tác động của T-Shirt đến từ điện.

Giai đoạn 4: Giải thích Đánh giá vòng đời của chúng tôi

Như đã đề cập trước đây, chúng tôi luôn có thể giải thích kết quả của mình trong quá trình đánh giá.

Điều này có nghĩa là việc giải thích không nhất thiết phải xảy ra vào cuối.

Nhưng với tất cả các dữ liệu tại chỗ, chúng tôi đưa ra các kết luận và khuyến nghị đáng tin cậy nhất.

Điều này phải được thực hiện một cách thận trọng – chỉ vì ba thấp hơn bốn, không có nghĩa là nó tự động là lựa chọn thay thế tốt hơn. Kết quả của chúng tôi phải được đặt trong bối cảnh để phân tích bức tranh tổng thể.

Những gì chúng tôi muốn giải thích cũng được xác định trong các tiêu chuẩn ISO xác định Đánh giá vòng đời .

Theo ISO 14044:2006 , đây là nội dung diễn giải Đánh giá vòng đời nên bao gồm:

Vậy chính xác thì nó nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu chính xác và quan tâm đến việc đo lường và phân tích dữ liệu đó một cách chính xác. Chỉ sau đó chúng tôi mới có thể đưa ra khuyến nghị – nếu không, chúng tôi sẽ “đi đến kết luận” theo đúng nghĩa đen!

Những kết luận nào chúng ta có thể rút ra từ đánh giá của chúng tôi?

Đây là phần hấp dẫn trong đánh giá của chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu toàn bộ nhiệm vụ bằng cách xác định trước các mục tiêu của mình.

Bây giờ, sau khi đã thu được nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, chúng tôi có thể rút ra kết luận từ đó, chẳng hạn như:

Ví dụ đánh giá vòng đời: Diễn giải

Hãy nhớ ví dụ về áo phông của chúng tôi?

Ecochain Mobius đã cho chúng tôi thấy rằng tác động lớn nhất, gần 50%, đến từ điện được sử dụng trong sản xuất. Dựa trên điều này, bây giờ chúng ta có thể đưa ra quyết định tốt hơn. Ví dụ, chúng ta có thể cố gắng giảm lượng điện cần thiết trong sản xuất – hoặc chuyển sang một nguồn năng lượng xanh. Điều này có khả năng dễ dàng hơn nhiều so với việc trao đổi bông mà chúng ta đang sử dụng chẳng hạn.

Trong Mobius, bạn có thể xem nhiều ví dụ khác về Đánh giá vòng đời của một chiếc áo thun. Chúng tôi có mẫu áo phông với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau để bạn tham khảo! 

Bây giờ chúng ta nên có một sự hiểu biết khá sâu sắc về những gì LCA làm, tại sao chúng ta tiến hành nó – và bằng cách nào.

Trong chương tiếp theo, chúng ta xem xét các tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật xác định cách tiến hành Đánh giá vòng đời sản phẩm.

ISO và các tiêu chuẩn khác  là hoàn toàn cần thiết.

Tuy nhiên, phóng to chúng có thể là kỹ thuật và tốn thời gian. Để làm cho hướng dẫn của chúng tôi hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ chỉ nhanh chóng giải thích định nghĩa của các tiêu chuẩn ISO riêng lẻ.

ISO 14000: Tiêu chuẩn quản lý môi trường

Các  tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000  là một nhóm các tiêu chuẩn. Họ xác định cách các công ty và tổ chức quản lý trách nhiệm môi trường của họ.

Các tiêu chuẩn sau thuộc về gia đình này, như các con số chỉ ra. Phần mềm LCA và bất kỳ Phần mềm Quản lý Môi trường nào cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn này, cũng như Nền tảng Trí tuệ Môi trường của chính chúng ta.

EN 15804: Tiêu chuẩn Châu Âu về Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) trong ngành xây dựng

EN 15804 xác định việc thiết lập Tuyên bố Sản phẩm Môi trường trong ngành xây dựng.

PAS 2050 & Giao thức GHG – Dấu chân carbon

PAS 2050 và Nghị định thư GHG là các tiêu chuẩn để xác định và đo lường lượng phát thải.

Chuẩn mực báo cáo và kế toán vòng đời

Tiêu chuẩn này xác định cách Vòng đời có thể được tính toán và báo cáo.

Môi trường khung dữ liệu GRI

Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu cung cấp một khuôn khổ để đánh giá tác động môi trường của các công ty và chuỗi cung ứng của họ.

Chỉ thị Hiệu quả Năng lượng Châu Âu (EED)

Chỉ thị Hiệu quả Năng lượng Châu Âu là “một tập hợp các biện pháp ràng buộc nhằm giúp EU đạt được mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả 20% vào năm 2020. Theo Chỉ thị này, tất cả các nước EU được yêu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả hơn ở tất cả các giai đoạn của chuỗi năng lượng, từ sản xuất. đến tiêu dùng cuối cùng.”

PEF (Dấu chân môi trường của sản phẩm) và OEF (Dấu chân môi trường của tổ chức)

PEF và OEF hiện đang được phát triển. Với PEF và OEF, Ủy ban Châu Âu nhằm mục đích hài hòa hóa phương pháp tính toán dấu chân môi trường của các sản phẩm và tổ chức. Hệ thống này đã được phát triển trong vài năm nay và cuối cùng sẽ cung cấp một phương pháp đánh giá tác động được tiêu chuẩn hóa, một cơ sở dữ liệu với dữ liệu LCA nền và các quy tắc tính toán cho các ngành công nghiệp khác nhau (PEFCR).

5. LCA: Phê Bình

Chúng tôi đã thiết lập cách thức quản lý môi trường nói chung và Đánh giá vòng đời nói riêng được chuẩn hóa.

Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý về khái niệm LCA đáng được đề cập.

Tư duy hệ thống và ranh giới giới hạn

LCA tìm kiếm những cải tiến trong các sản phẩm hiện có. Ở quy mô lớn hơn, những cải tiến này thường chỉ là nhỏ. Ví dụ: một công ty có thể chọn nguyên liệu thô bền vững hơn cho một sản phẩm – trong khi trên thực tế, chuỗi cung ứng của một sản phẩm hoàn toàn khác tạo ra tác động lớn nhất.

Đây là lý do tại sao chúng tôi tạo ra công cụ dấu chân hàng loạt . Áp dụng phương pháp tạo dấu vết dựa trên Hoạt động độc đáo của chúng tôi để tạo dấu vết cho các địa điểm sản xuất hoàn chỉnh và tạo LCA cho tất cả các sản phẩm của bạn cùng một lúc. Điều này cho phép các công ty tìm ra các điểm nóng trong tác động môi trường của họ ở cấp độ công ty & sản phẩm – và giảm thiểu chúng hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó năng động hơn nhiều so với LCA truyền thống – khi một khía cạnh trong chuỗi thay đổi, tất cả dữ liệu sẽ được cập nhật động.

Trung bình và mẫu thay vì dữ liệu thực tế

Thông thường, LCA dựa vào mức trung bình của ngành (được gọi là dữ liệu thứ cấp) do thiếu dữ liệu thô thực tế (dữ liệu chính). Điều này bị chỉ trích là không chính xác. 

Ý nghĩa xã hội còn thiếu

Một LCA không kết hợp các tác động xã hội. Tuy nhiên, các khía cạnh xã hội thường được kết nối với các khía cạnh môi trường của tính bền vững. Điều này không được tính đến trong LCA. Tuy nhiên, LCA xã hội hiện đang được phát triển.

6. Phần mềm & Công cụ Đánh giá Vòng đời (LCA)

LCA có thể rất kỹ thuật và tính toán lâu dài. Và tất nhiên, các công cụ và giải pháp phần mềm có thể giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã tạo tổng quan về Công cụ LCA trong một bài đăng khác.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các công cụ LCA vẫn chưa được các doanh nghiệp tiếp cận nhiều như NÊN. 

Bắt đầu với LCA chính mình. Hôm nay.

Cảm ơn bạn đã đọc toàn bộ Hướng dẫn Đánh giá Vòng đời cho Người mới bắt đầu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu sâu hơn về cách LCA hoạt động và nó có thể giúp bạn như thế nào.

Chuỗi sinh thái giúp các công ty biến dữ liệu môi trường của họ thành cơ hội kinh doanh. Phần mềm LCA của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp đo lường, hiểu và yêu cầu tác động đến môi trường của các sản phẩm của họ. Hiệu quả & dễ tiếp cận.

Bắt đầu với LCA ngay hôm nay!

CarbonHUB là đơn vĩ tư vấn LCA và EPD hàng đầu Việt Nam hiện nay, chúng tôi đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong các doanh nghiệp dệt may, cement, bê tông, sắt thép, sản xuất., tại Việt Nam thực hiện việc này

Vui lòng liên hệ : inquiry@esg.edu.vn để tìm hiểu thêm về cấn đề này.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page